SÄÄTIÖMME TOIMII

Lahjoita Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle!

Haluatko auttaa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa?

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on vuodesta 2007 lähtien tukenut noin 180 hanketta kaikkiaan 245 000 eurolla. Tuemme projekteja, jotka auttavat eliölajien ja elinympäristöjen suojelua mahdollisimman suorasti.

Katso, millaisille hankkeille olemme myöntäneet apurahoja. Löydät sivuiltamme esimerkkejä tukemiemme hankkeiden saavuttamista tuloksista. Avullamme on muun muassa elvytetty tuulihaukkojen kantoja, selvitetty ilmastonmuutoksen vaikutusta perhosiin ja tunturikasveihin, sekä suojeltu metsiä.

Miksi lahjoittaa?

Säätiömme tarvitsee apua, jotta voimme jatkaa suojelutyötä. Tällä hetkellä rahoituksemme perustuu säätiön peruspääomasta saatuihin tuottoihin. Koska resurssimme ovat rajalliset, hyviä suojeluhankkeita jää joka vuosi ilman tukea.

Säätiömme toimii tehokkaasti: hallintomme on kevyt, eivätkä hallituksen jäsenet saa palkkioita. Näin ollen valtaosa säätiön varoista ohjataan suoraan suojeluun.

Näin lahjoitat:

1) Ota yhteyttä asiamieheemme Vesa Lepistöön (yhteystiedot alla)

tai

lahjoita suoraan rahankeräystilillemme FI28 1562 3000 1350 06. Ilmoitathan tällöin yhteystietosi asiamiehellemme.

2) Voit tarkentaa pankkisiirron viestikentässä, mihin tarkoitukseen haluat ohjata lahjoituksen:

a. Vapaavalintaisen elinympäristön tai lajiryhmän suojeluun
b. Ajankohtaisiin ohjelmiimme (uhanalaisen suoluonnon suojelu, lasten ja nuorten luontotuntemuksen lisääminen)
c. Maa-alueen hankintaan (ks. alla). Pankkisiirron viestikenttään teksti "Luontolahjani satavuotiaalle"

Vuonna 2017 Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on mukana ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjassa. Säätiömme voi ottaa vastaan lahjoituksia suojeltavan maa-alueen hankintaan. Valtio on mukana hankkeessa ja lupaa suojella lisäksi vastaavankokoisen alueen näin vaikutus on kaksinkertainen!

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö käyttää lahjoituksina saatavat varat alueeseen, jolla esiintyy suojelun tarpeessa olevia perhosia, hyönteisiä ja kasveja. Katso lisätietoja tästä.

Vuonna 2017 Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan vuoksi käytämme kaikki saamamme varat suojeltavan maa-alueen hankintaan, jollei lahjoittaja ole toisin meille ilmoittanut.

Lahjoituksen kohdetta ei ole pakko tarkentaa. Tällöin varat käytetään vuonna 2017 maa-alueen hankintaan. Muina vuosina summa käytetään säätiön tavoitteiden mukaisesti eli pääasiassa apurahojen jakamiseen hankkeisiin, jotka mahdollisimman suorasti vaikuttavat suomalaisten eliöryhmien ja elinympäristöjen suojeluun).

Säätiö voi ottaa vastaan myös merkkipäivä- ja testamenttilahjoituksia. Asiamiehemme neuvoo asiassa (yhteystiedot alla). Kiitämme avustasi – jokainen euro on tärkeä Suomen luonnon monipuolisuuden säilyttämiseksi!

Yhteystiedot:

Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla, puh. 0400 967 104, sähköposti: vesa.lepisto [at] vuokonluonnonsuojelusaatio.fi

Poliisihallitus on myöntänyt Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle rahankeräysluvan 5.4.2017 päätöksellään RA-2017-387. Lupa on voimassa 5.4.2017 31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään eliölajien, ympäristön- ja luonnonsuojelun tukemiseen sekä niihin liittyvään tutkimustyöhön, jolla tuetaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ympäristönsuojelua. Kerätyt varat jaetaan apurahoina, stipendeinä ja avustuksina, Säätiö voi myös hankkia luonnonsuojelun kannalta tarpeellisia alueita.

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • vesa.lepisto[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi