SÄÄTIÖMME TOIMII

Tutkimus ja hallinto

ELY-keskukset (www.ely-keskus.fi)
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS (www.luomus.fi) Luonnonvarakeskus Luke (www.luke.fi)
Merentutkimus (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Merentutkimus)
METSO-ohjelma (www.metsonpolku.fi)
Metsähallitus (www.metsa.fi)
Tieteellisten seurain valtuuskunta (www.tsv.fi)
Ympäristöhallinto (www.ymparisto.fi)

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi