Vuosi
Kohdetyyppi
Maakunta2018 Ryhmälle Teemu Tahvanainen, Tiina Kolari, Timo Kumpula, Mariana Verdonen, Pasi Korpelainen ja Seppo Tuominen 2000 euroa: Palsasoiden ekosysteemimuutosten arviointi


2018 Miika Kotilalle 1500 euroa: Siippojen levinneisyys Länsi-Lapissa


2018 Timo Pakkalalle 1500 euroa: Tikkojen kolojen ja kolopuiden hyöty metsäluonnon monimuotoisuudelle


2018 Suomen luonnonsuojeluliitto Hirvijokilaakso ry:lle (Olli J. Suominen) 1100 euroa: Mäksmäen kulttuurimaiseman hoitohanke


2018 Markku Saarikoskelle ja Juha Lemströmille 1000 euroa: Tunturilapin perhostutkimus (Muoddoaivi/Vardoaivi)


2018 Faunatica Oy:lle (Marko Nieminen) 1000 euroa: Haminan uhanalaisten perhosten seuranta


2018 Juuso Paappaselle 1000 euroa: Sonnasen metsäpaloalueen pistiäislajisto


2018 Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:lle (Anna Vuori) 1000 euroa: Soiden täydennyskartoitukset Etelä-Karjalassa


2018 Jouni Lamminmäelle 900 euroa: Kuhmon kotkat


2018 Kari Kaunistolle 900 euroa: Suomen sudenkorennoilla tavattavien, puutteellisesti tunnettujen gregariini-loisten lajistokartoitus massaviivakoodauksen avulla


2018 Paimion seudun ympäristöyhdistys ry:lle (Viri Teppo-Pärnä) 800 euroa: Askalankosken talkooleirijatkumo


2018 Eeva-Maria Kyheröiselle 700 euroa: Lepakoiden kiehtova maailma -kirjan valmistelu


2018 Minna Kulmalalle 700 euroa: Metsäsadut


2018 Erkka Laineelle 600 euroa: Itä-Lapin kalattomien lampien vesihyönteisyhteisöt ja suojeluarvon määrittäminen


2018 Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry (Ari Jäntti) 600 euroa: Metsäseminaarit Kainuussa 2018


2018 Keuruun Ekokylä ry:lle (Tanja Elina Airio) 600 euroa: Keuruun Ekokylän luontokerho


2018 Petri Matikaiselle 500 euroa: Metsäkovakuoriaisten pitkäaikaisseuranta, 29. tutkimusvuosi


2018 Risto Sulkavalle 500 euroa: Maakotkan tekopesä levinneisyysalueen etelälaitaan


2018 Työryhmälle Daga Pihl (Sari Kanala) 500 euroa: Perhoset, tietovärityskirja


2018 Ilari Rasimukselle 400 euroa: Akvaattisen ja semiakvaattisen hyönteislajiston yhteisörakenne ja monimuotoisuus eräillä eteläboreaalisen vyöhykkeen puroilla


2018 Gerhardus Lansinkille 400 euroa: Ahman DNA-seuranta karvanäytteiden avulla


2018 Janette Backmanille 400 euroa: Tornion kunnan alueella ta pahtuva uhanalaisten putkilokasvilajien kartoitustyö


2018 Titta Kauppiselle 400 euroa: Tulvametsäluontotyypin esiintymisen selvittäminen paikkatietoaineistoista


2018 Panu Kuntulle ja Sanna-Mari Kuntulle 400 euroa: Haitallisen vieraslajin, kurtturuusun, kartoitus ja torjunta Saaristomerellä


2018 Mikko Kuussaarelle 300 euroa: Uhanalaisen pikkuapollon siirtoistutusten seuranta


2018 Timo Leponiemelle 300 euroa: Hyvinkään Ritassaarensuon perhoskartoitus


2018 Jari Puraselle 300 euroa: Sipoonkorven kansallispuiston perhosprojekti


2018 Heli Vainiolle ja Niina Kumpulaiselle 300 euroa: Komealupiinin (Lupinus polyphyllus) vaikutus piennarten kuoriaislajistoon (Coleoptera)


2018 Martti Rajamäelle 300 euroa: Lopen Heinisuon seudun luontoinventointi


2018 Vanhankaupungin kulttuuri-ekologinen klubi ry:lle (Eero Haapanen) 200 euroa: Kuusiluodon perinnemaisemahanke


2017 Suomen Perhostutkijain Seuralle 1500 euroa: Tunturiperhosseuranta - ilmastonmuutoksen vaikutus uhanalaiseen lajistoon


2017 Virtavesien hoitoyhdistykselle 1400 euroa: Vantaanjoen, Karjaanjoen ja Uskelanjoen vaelluskalakantojen elvyttäminen ja seuranta


2017 Juha Pöyrylle (SYKE) 1000 euroa: Valtakunnallisen yöperhosseurannan pyydysmallin vaihtaminen myrkyttömään pakastemalliin


2017 Lauralotta Muuriselle 1000 euroa: Arvokkaiden suojelemattomien valtionmaiden maastokartoitukset Kainuussa ja Koillismaalla


2017 Tuomo Komulaiselle 1000 euroa: Konkarin rubiinit -kirja nuorten perhosharrastuksen edistämiseen


2017 Markku Saarikoskelle 800 euroa: Kauhajoen suo- ja uhanalaislajiston tila suojelutarpeita ajatellen


2017 Jyrki Suomelle ja Lassi Jaloselle 800 euroa: Kotkan Kyminlinnan perhoselvitykset ja alueen hoidon suunnittelu


2017 Ida-Maria Huikkoselle 800 euroa: Rakennettujen kosteikkojen sudenkorennot


2017 Reima Leinoselle 800 euroa: Keinopesien käyttö koloissa pesivien myrkkypistiäisten tutkimuksessa, suojelussa ja marjanviljelyssä


2017 Timo Nuoraselle 800 euroa: Helsingin kaupungin ulkopaikkakunnilla omistamien, luontoarvoiltaan huonosti tunnettujen metsien esiselvitys


2017 Matti ja Ari Aallolle 800 euroa: Soiden ennallistaminen käsityönä -oppaan kirjoittaminen ja julkaisu


2017 Arkipelagia-Seuralle 700 euroa: Lounaisen saariston isoapollon esiintymisen seuranta ja potentiaalisten esiintymien hoito


2017 Petri Parkolle 700 euroa: Kouvolan ratapihojen lude- ja kaskaskartoitukset sekä hoitosuunnitelma


2017 Pietarsaarenseudun Luonto ry:lle 700 euroa: Selkälokkiseuranta Uudenkaarlepyyn-Pietarsaaren saaristossa


2017 Toni Laaksoselle (Turun yliopisto) 700 euroa: Kolopesijäyhteisöjen tilanne Suomessa, luonnonkolojen ja pönttöjen erot


2017 Luonto-Liiton susiryhmälle 700 euroa: Susiaiheinen lyhytelokuvadokumentti


2017 Kaija Kiurulle, Riikka Karppiselle ja Timo Helteelle 700 euroa: Viiankiaavan vuosi 2017 -tapahtumasarjan järjestäminen


2017 Henry Väreelle 600 euroa: Enontekiön Somasjärven alueen uhanalaiset sammalet ja putkilokasvit


2017 Sonja Saineelle 600 euroa: Uhanalaisten ja huonosti tunnettujen orvakoiden esiintyminen Keski-Suomessa


2017 Mari Jäntille 600 euroa: Huonosti tunnettujen, pienikokoisella lahopuulla elävien kotelopullollisten sienten määritystyö


2017 Suomen Luonnonsuojeluliitolle (Etelä-Karjala) 600 euroa: Salpauselkien lähde- ja suohabitaattien kartoitus Etelä-Karjalassa


2017 Alajärven 4H-yhdistykselle 600 euroa: Arvokkaan perinneniityn hoito ja kunnossapito sekä nuorten luontoharrastuksen tukeminen


2017 Leo ja Anssi Vähätalolle 500 euroa: Uhanalaisten perhosten kartoitus Kuusamossa


2017 Markku Saarikoskelle ja Juha Lemströmille 500 euroa: Perhoskartoitus Kuusamossa, erityisesti harmoyökköset ja Entephria-suvun mittarit


2017 Tapio Pölläselle 500 euroa: Uhanalaisen muuttohaukan pesäkartoitus Kainuussa


2017 Ilkka Puumalalle 500 euroa: Täpläkukkajäärän uhanalaisuusselvitys Puumalassa


2017 Lentua-Seuralle 500 euroa: Kuhmon Kanninsuon ja Pienen Kanninlammen luontoarvojen selvitys


2017 Suomen Luonnonsuojeluliitolle (Laura Ahopelto) 500 euroa: Seitseminen-Helvetinjärvi -välin kytkeytyneisyyttä parantavia lajistokartoituksia SuoMaa- ja 100 luontohelmeä -kohteilla


2017 Suomen Luonnonsuojeluliitolle (Miia Kokkonen ja Laura Ahopelto) 500 euroa: Luontokartoitustapahtuma Mini-bioblitz Hoikanpuron luontohelmikohteella


2017 Suomen lepakkotieteelliselle yhdistykselle 500 euroa: Lepakoiden talvehtimispaikkojen kunnostustyö


2017 Jaakko Kullbergille 400 euroa: Kemiönsaaren Örön perhoslajiston seuranta, elinympäristöjen suojelu ja hoito


2017 Jenni Toikkaselle 400 euroa: Erityisesti suojeltavan sinisiipisirkan levinneisyysalueen kartoitus


2017 Joensuun seudun luonnonystävät ry:lle 300 euroa: Viinijärven asemanseudun hyönteislajistoltaan arvokkaan niityn niitto


2017 Timo Leponiemelle 200 euroa: Hyvinkään Ritassaarensuon perhoslajiston kartoitus


2017 Kari Palolle 200 euroa: Valtakunnallinen petolintuseuranta


2017 Taina Romppaselle 200 euroa: Hytymaljakkaan esiintymisalueiden kartoitus Sanginjoen alueella Oulussa


2016 Jouni Tittoselle 2000 euroa Salon Somerikon kedon ja niityn yöperhoskartoitukseen


2016 Ostrobotnia Australis rf:lle (Ralf Wistbacka) 2000 euroa pilkkasiiven kartoitukseen Valassaarilla


2016 Ari Aallolle 1700 euroa soiden päiväperhosten kartoitukseen Keurusselän suojelunarvoisilla ja uhatuilla soilla


2016 Arkipelagia-seuralle (Jouko Lehtonen) 1500 euroa isoapolloperhosen kartoitukseen ja suojeluun Saaristomerellä


2016 Jari Kontiokorvelle 1500 euroa erittäin uhanalaisen rupimanterin (rupilisko) kartoitukseen Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa


2016 Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistykselle (Heikki Holsti) 1500 euroa Kylmäojan kunnostukseen ja tiedon keruuseen pohjavesivaikutteisten purojen merkityksestä mm. taimenelle


2016 Olli Manniselle 1500 euroa suojelemattomien valtionmetsien maastokartoitukseen Lapissa


2016 Kaakon Luonto ja Kulttuuri ry:lle (Siru Ahopelto) 1500 euroa Virolahden Arktika-päivien ohjelmaan alle kouluikäisille


2016 Salpauselän Luontoystävät ry:lle (Lotta Palomäki) 1300 euroa luontoleiriin luonnonsuojelualueella lapsille


2016 Juha Pöyrylle ja Reima Leinoselle 1000 euroa Suomen Nocturna-yöperhosseurannan esittelyyn Future 4 Butterflies in Europa -kongressissa


2016 Panu Kuntulle 1000 euroa uhanalaisen kirjokertun pesimäkannan kartoitukseen Ahvenanmaalla


2016 Pertti Koskimiehelle 1000 euroa tietokirjaan Parikkalan Siikalahdesta ja suojelushistoriasta sekä Suomen kosteikkolinnuista


2016 Martti Rajamäelle 1000 euroa Riihimäen suojelemattomien metsien uhanalaisten kasvien, kääväkkäiden ja lintujen kartoittamiseen yleiskaavan laadintaan liittyen


2016 Osuuskunta Myötävoimalle (Kim Langer) 1000 euroa nuorten monikulttuuriseen vaellukseen Patvinsuolla


2016 Taimi Kylväjälle 650 euroa lasten luonto-ja talkoopäivän järjestämiseen Korteniemen perinnetilalla


2016 Jaakko Kullbergille 600 euroa Kemiönsaaren Örön pitkäaikaiseen perhoslajiston seurantaan, elinympäristöjen suojeluun ja hoitoon


2016 Asko Oksaselle, Janne Liikaselle, Simo Korpelalle ja Olli Virtaselle 600 euroa kolmivuotiseen perhoskartoitukseen Ahvenanmaan Lemlannissa


2016 Markku Saarikoskelle 600 euroa Kauhajoen suoluonnon ja uhanalaisten perhosten kartoitukseen


2016 Jari Puraselle 600 euroa Sipoonkorven kansallispuiston suurperhoskartoitukseen


2016 Jouni Sorvarille 500 euroa tutkimukseen: Kaupallisesti tuotetun kimalaisen luontoon leviäminen - riski luonnonvaraisille kimalaisille?


2016 Minna Viljamaalle 500 euroa tutkimukseen, kuinka infrapunakameraa ja kopteria voitaisiin hyödyntää pellolla olevien linnunpesien suojeluun


2016 Markku Saarikoskelle ja Juha Lemströmille 400 euroa Kilpisjärven takatunturien perhostutkimukseen


2016 Ari Järviselle 300 euroa perhoslajiston esiintymiskartoitukseen Vätskärin erämaassa


2015 Markku Suoknuutille 2400 euroa suoruuhikas-perhosen kartoitukseen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella


2015 Mar Cabezalle, Marjo Saastoimiselle ja Marko Niemiselle 2250 euroa kirjoverkkoperhosen kartoitukseen ja tutkimukseen Sipoossa ja Pornaisissa


2015 Pertti Koskimiehelle 2000 euroa tutkimukseen tunturihaukan suojelubiologiasta ja suojelukeinoista Pohjois-Fennoskandiassa


2015 Juho Paukkuselle 2000 euroa Suomen kultapistiäisten määritysoppaaseen


2015 Natur och Miljö ry:lle 2000 euroa Biodiversitetsvandringar - Lumoretkiä hankkeeseen, tavoitteena auttaa maatalousyrittäjiä luontoarvojen tunnistamisessa ja suojelussa


2015 Savo-Karjalan luontopiiri ry:lle 1500 euroa lasten ja nuorten luontoleireille


2015 Keurusseudun Luonnonystävät ry:lle 1300 euroa kääväkässelvityksiin Keuruun suojelemattomissa arvometsissä


2015 Tapani Järveläiselle 1300 euroa Korpilamminsuon-Seisemänlamminsuon ja Heinisuon Natura-alueiden hyönteisselvitykseen


2015 Virtain luonnonsuojeluyhdistykselle 1250 euroa Virtain metsälehmusten kartoitukseen 2015-16


2015 Birthe Weijolalle 1200 euroa luontoarvojen kartoitukseen ja suojeluesitykseen Vaasan kaupungin metsissä


2015 Joensuun seudun luonnonystävät ry:lle 1000 euroa lupiinin poistoon kasvilajistoltaan arvokkailla tienpientareilla Liperin Salokylässä


2015 Timo Paasikunnakselle 1000 euroa vaskitsan levinneisyyden, elinympäristön ja geneettisen varioinnin tutkimukseen


2015 Pohjois-Pohjanmaan lintutieteelliselle yhdistykselle 1000 euroa maakunnallisesti tärkeitä lintualueita koskevien tietojen julkaisuun


2015 Julia Palorinteelle 800 euroa tutkimukseen Nokineulalajiston monimuotoisuus ja ekologia pystyynkuolleella koivulla


2015 Markku Saarikoskelle ja Juha Lemstömille 600 euroa Xestia-yökkössuvun tutkimukseen Kuusamon-Sallan-Savukosken alueella


2015 Markku Saarikoskelle 600 euroa Kauhajoen perhosten suo- ja uhanalaislajien selvitystutkimukseen


2015 Petri Mäntyselle ja Jussi Murtosaarelle 500 euroa Ilmastomuutoksen vaikutuksen arviointiin Ahvenanmaan perhoslajistossa


2015 Ryhmälle Janne Liikanen, Simo Korpela, Asko Oksanen ja Olli Virtanen 500 euroa perhoskartoitukseen Nåtössä Ahvenanmaalla


2015 Jaakko Kullbergille 500 euroa Örön saaren uhanalaisen perhoslajiston seurantaan, elinympäristön suojeluun ja hoitoon


2015 Eerikki Rundgrenille 500 euroa Ylä-Savon suoperhoskartoitukseen (Suomen Luonnonsuojeluliiton Suomaa-hanke)


2015 Heli Vainiolle 500 euroa Euran Metsolan luonnonsuojelualueen kovakuoriaiskartoitukseen


2015 Joensuun seudun luonnonystävät ry:lle 500 euroa Viinijärven asemanseudun niityn hoitoon


2015 Vuoksenniskan koulun tukiluokalle 500 euroa Suomen vesistöt ja kalalajit tutuksi -projektiin


2015 Aurora Prättälälle 300 euroa tutkimukseen Limasieniyhteisöt erilaisilla kasvualustoilla


2014 Suomen luonnonsuojeluliitolle 3500 euroa Suomenselkä-Maaselkä -alueen soiden suurperhoslajiston kartoitukseen


2014 Heidi Kaipiainen-Väreelle 2500 euroa Suomen Ympäristökeskuksen uhanalaisten metsälajien esittelysivujen päivittämiseen vastaamaan nykyistä uhanalaisluokitusta


2014 Salla Härköselle 2000 euroa väitöskirjatutkimukseen Muurahaisten pesävieraat: norkomuurahaisen esiintyminen


2014 Annika Uddströmille 2000 euroa Suomen lukkien ja valeskorpionien määritysoppaaseen


2014 Jari-Pekka Kaitilalle 2000 euroa Luonnonystävän perhospuutarha -kirjaan


2014 Terhi Ala-Riskulle 1500 euroa Pohjanmaan yhteisömetsien luontokartoitukseen ja suojeluesitysten tekemiseen


2014 Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirille 1500 euroa lepakkoleirin järjestämiseen


2014 Panu Kuntulle 1500 euroa Saaristomeren ulkosaariston rantavallien kartoitukseen


2014 Ryhmälle Janne Liikanen, Simo Korpela, Asko Oksanen ja Olli Virtanen 600 euroa perhoskartoitukseen Nåtössä Ahvenanmaalla


2014 Petri Mäntyselle ja Jussi Murtosaarelle 600 euroa Ilmastomuutoksen vaikutuksen arviointiin Ahvenanmaan perhoslajistossa


2014 Jaakko Kullbergille 600 euroa Örön saaren uhanalaisen perhoslajiston seurantaan, elinympäristön suojeluun ja hoitoon


2014 Lopen Luonnonystävät ry:lle 500 euroa kansainvälisen työleirin järjestämiseen jättipalsamikasvustojen hävittämiseksi


2014 Tutkijaryhmälle Reima Leinonen et al 500 euroa Enontekiön takatuntureiden hyönteis- ja perhoslajiston seurantaan


2014 Ryhmälle Juha Siitonen, Reijo Penttilä, Pekka Punttila ja Jevgeni Jakovlev 500 euroa Kivatsun luonnonpuiston rakenteen ja lajiston tutkimiseen


2014 Elviira Kuusiselle 400 euroa tutkimukseen Tienpientareiden merkitys korvaavina elinympäristöinä niittyjen luteille


2013 Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirille 2500 euroa Porkkalan kansallispuiston perustamiseen liittyvään tiedotuskampanjaan


2013 Sampsa Malmbergille ja Mikko Tiusaselle 2000 euroa Espoon Finnoo-I asemakaava-alueen kovakuoriaistutkimukseen


2013 Ralf Wistbackalle 2000 euroa liito-oravan elinkykyyn ja populaatiokokoon vaikuttavien tekijöiden selvitykseen


2013 Jouni Lamminmäelle 1500 euroa maakotkan tekopesien rakentamiseksi Kuhmon ja Sotkamon alueella Kainuussa


2013 Jari Valkamalle 1500 euroa tutkimukseen Mitä Varsinais-Suomen kanahaukat syövät – onko laji uhka vai suoja muille linnuille tutkimukseen


2013 Janne Ruuthille 1500 euroa viitasammakon kesäaikaisten elinympäristöjen tutkimiseen


2013 Kirsi Eskeliselle 1500 euroa Pohjois-Karjalassa Lieksassa yhtiöiden omistamien arvometsien kartoitukseen ja suojeluesityksen tekemiseen


2013 Marko Tähtiselle 1250 euroa perhosiin kuuluvan idänsiilikkään metapopulaatiodynamiikan selvitykseen ja suojeluun


2013 Petri Mäntyselle ja Jussi Murtosaarelle 1000 euroa Ilmastomuutoksen vaikutuksen arviointiin Ahvenanmaan perhoslajistoon


2013 Tutkijaryhmälle Timo Leponiemi, Antti Aalto ja Arto Rantanen 1000 euroa Hyvinkää-Riihimäki radanvarren ja Hyvinkään soiden perhoslajiston tutkimukseen


2013 Jaakko Kullbergille 1000 euroa Örön saaren uhanalaisen perhoslajiston seurantaan ja elinympäristön hoitoon


2013 Tutkijaryhmälle Reima Leinonen ym. 1000 euroa Enontekiön takatuntureiden hyönteis- ja perhoslajiston seurantaan


2013 Lokkisaari ry:lle 1000 euroa Lempäälän Ahtialanjärven lokkisaaren hoitotoimenpiteisiin


2013 Tutkijaryhmälle Martti Raekunnas ym. 750 euroa Heinolan Mielaksen luonnonsuojelualueen hyönteiskartoitukseen


2013 Suomenselän Lintutieteelliselle yhdistykselle 750 euroa selkälokkikartoitukseen Suomenselällä


2013 Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteelliselle yhdistykselle 750 euroa selkälokkikartoitukseen Pohjois-Pohjanmaalla


2012 Tampereen Hyönteistutkijain Seuralle 3000 euroa Uhanalaisen tummaverkkoperhosen elinympäristön hoitoon


2012 Työryhmälle Petri Mäntynen,Jussi Murtosaari 1500 euroa Ilmastomuutoksen vaikutuksen arviointiin Ahvenanmaan perhoslajistoon 2009-2015


2012 Työryhmälle Timo Leponiemi, Arto Rantanen, Antti Aalto 1000 euroa Hyvinkään soiden ja Hyvinkää-Riihimäki radanvarren perhoskartoitukseen


2012 Sipoon Perhostutkijat yhdistykselle 1000 euroa Sipoonkorven kansallispuiston ja Boxin natura-soiden perhoskartoitukseen


2012 Kimmo Silvoselle 1000 euroa Suomen Perhosten kenttäoppaan tekemiseen


2012 Matti Landvikille 1100 euroa Erakkokuoriaisen ekologian selvittämiseen ja suojelustrategian kehittämiseen


2012 Ika Österbladille 350 euroa osallistumiseen kansainväliseen pistiäistutkijoiden konferenssiin Ruotsissa


2012 Pirkanmaan Lintutieteelliselle yhdistykselle 1500 euroa Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden selvityshankkeeseen (MAALI-hanke)


2012 Pertti Koskimiehelle 2000 euroa Pohjois-Karjalan suolinnustotutkimukseen ja yhteenvedon tekemiseen Suomen suolinnuston nykytilasta


2012 Kristiina Nyholmille 1500 euroa Kuukkelin reviirinkäyttö ja pesäpaikan valinta tutkimukseen


2012 Helsingin Seudun Lintutieteelliselle yhdistykselle (Tringa) 1200 euroa Uudenmaan lintualueiden rajausten digitointiin paikkatiedoiksi


2012 Työryhmälle Olli Manninen, Keijo Savola 1300 euroa Suojeluesityksen laadintaan Helsingin suojelemattomista arvometsistä


2012 Henry Väreelle 800 euroa Terbmisvárrin uhanalaisten sammalien ja putkilokasvien tutkimiseen


2012 Työryhmälle Dmitry Schigel, Tuomo Niemelä 750 euroa tammella elävän sahramikäävän seuralaislajeineen esiintymien selvittämiseen


2012 Suomen Luonnonsuojeluliitolle ja yhdeksälle muulle luontojärjestölle 1500 euroa Luonnonkukkien päivän 2012 järjestämiseen


2012 Aulikki Salmialle 1000 euroa Pohjolan uhanalaiset kämmekät kirjan valmisteluun


2011 Tutkimusryhmä Timo Leponiemi, Arto Rantanen, Antti Aalto: 1500 euroa Hyvinkään soiden perhoskartoitukseen.


2011 Tutkimusryhmä Petri Mäntynen, Jussi Murtosaari 2000 euroa Ilmastonmuutoksen vaikutukset perhoslajistoon Ahvenanmaalla 2009-2015 tutkimukseen.


2011 Suomen Perhostutkijain Seura ry. 2000 euroa Uhanalaisten suoperhosten havaintotietojen koordinaattorin palkkaukseen.


2011 Kaunis maa ry. 1500 euroa Ikaalisten Vatulanharjun paahderinteen hyönteis- ja kasvillisuusselvitykseen.


2011 Jevgeni Jakovlev 800 euroa Rare and threatened fungus gnat species in Helsinki city parks tutkimukseen.


2011 Tutkimusryhmä Jukka Salmela, Maiju Kyyhkynen, Noora Vartija ym 1000 euroa Turun Pomponrahkan suon ennallistamistarpeen arviointiin sääskien avulla.


2011 Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. 3000 euroa Turvetuotannon uhkaamien soiden linnustokartoitukseen Pohjois-Pohjanmaalla.


2011 Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry. 1500 euroa Konnunsuon suo- ja peltoalueiden linnustoselvitykseen.


2011 Porvoon seudun lintuyhdistys ry. 2800 euroa Tuulihaukan palauttaminen itäiselle Uudellemaalle – pönttöverkoston rakentamisprojektiin.


2011 Antti Hovi 800 euroa Hämeen niityt, hoidon vaikutus kasvilajistoon Kanta-Hämeessä jatkotutkimukseen.


2011 Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry. 2000 euroa Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien hoitohanke ULLA:aan.


2011 Markus Björksten 2000 euroa Lapin metsien luontoarvojen inventointi ja Luonto-Liiton metsäryhmän kartoitustaitojen syventämiseen.


2011 Tutkimusryhmä Anu Seppänen, Janne Niiranen 1500 euroa Suomussalmen Vuokkijärven alueen arvokkaiden biodiversiteettikohteiden kartoitukseen.


2011 Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry. 1000 euroa Metsien suojeluun Kymenlaaksossa.


2011 Inkeri Markkula 1600 euroa Palsasuot muuttuvassa ilmastossa tutkimukseen.


2010 Uudenmaan ympäristönsuojelupiirille 1000 € Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien hoitohankkeeseen (ULLA)


2010 Nousiaisten ja Maskun luonnonsuojeluyhdistykselle 1500 € Nousiaisten kirkon niittyjen hoitohankkeeseen


2010 Antti Hoville 2000 € Ahomansikka-hoitohankkeen vaikutuksen arviointiin Hämeen niittyjen kasvilajistoon


2010 Kari Vepsäläiselle ja Heidi Huotarille 700 € Urbaanin rinneniityn kunnostamiseen perhosniityksi Sipoossa


2010 Olli Manniselle 4000 € Lapin ja Kuusamon vanhojen metsien täydennyskartoituksiin, suojeluun ja yhteenvetoraportointiin


2010 Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirille 1800 € Metsien suojelun edistämiseksi Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin toimialueella


2010 Hanna Nupposelle 600 € Korpien ennallistamisen puustoon ja puustorakenteeseen aiheuttamien vaikutusten arviointiin


2010 Sanna Markkulalle 900 €Itämeren eläinplanktonyhteisön talviekologian selvitykseen


2010 Jenna Purhoselle 800 € Lahottajasienten havaittavuus tutkimukseen


2010 Suomen Lepakkotieteelliselle yhdistykselle 2500 € Lepakoiden muuton ja muuttoreittien selvittämiseen ja suojelun edistämiseen tuulivoimarakentamisen kannalta yhteensovittamiseksi


2010 Tringa ry:lle 1200 € Uudenmaan soiden linnustokartoituksiin


2010 Työryhmälle Timo Pakkala, Johanna Lakka, Toni Nurmi, Markus Piha, Jarmo Piiroinen ja Ville Vepsäläinen 2000 € Pohjantikan tilankäytön ja reviirivaatimusten selvitykseen metsämaastossa


2010 Reima Leinoselle 1000 € Pulmankijärven alueen perhos- ja pistiäiskartoitukseen


2010 Työryhmälle Timo Leponiemi, Arto Rantanen ja Antti Aalto 1000 € Hyvinkään alueen perhoskartoitukseen


2010 Työryhmälle Panu Välimäki, Kalle Männistö ja Jari-Pekka Kaitila 4000 € Uhanalaisten tunturiperhosten seurannan pilot-projektiin


2010 Hannu Saarenmaalle 2000 € Karjalan Aunukseen tehtäviin perhoslajiston tutkimusretkiin


2010 Tapio Heikkilälle 2000 € "Niityllä" – Perinnemaisema aiheisen valokuva- ja kiertonäyttelyn toteutukseen


2009 Luonto-Liiton metsäryhmälle metsien suojeluprojektien projektityöntekijän palkkaukseen 4500 €


2009 Kymenlaakson Luonnonsuojelupiirille Anjalankosken Kajassuon suojelu- ja lajistokartotuksiin 4000 €


2009 BirdLife Suomi ry:lle kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden laskentoihin 3000 €


2009 Tutkijaryhmälle Kalle Männistö, Panu Välimäki, Jari-Pekka Kaitila Lapin uhanalaisten perhosten seurantaprojektiin vuodelle 2009 jatkorahoitusta 3000 €


2009 Tutkijaryhmälle Kalle Huttunen, Mar Cabeza, Otso Ovaskainen rauhoitetun tummaverkkoperhosen Kymenlaakson esiintymän kartoitukseen 2500 €


2009 Tutkijaryhmälle Juha Salokannel, Keijo Mattila, Aki Rinne pikkusirvikkäiden taksonomisen statuksen DNA-selvitykseen 2500 €


2009 Tutkijaryhmälle Martti Kuisma, Kari Tahvanainen, Jukka Tiittanen Kotkan Haapasaaren ja Vanhankylänmaan perhoslajiston selvitykseen 1500 €


2009 Tutkijaryhmälle Reima Leinonen, Juhani Itämies, Juho Paukkunen, Martti Raekunnas, Matti Viitasaari Lapin Toskalharjiin tehtävän perhos- ja pistiäistutkimusretken rahoitukseen 1500 €


2009 Etelä-Karjalan Luonnonsuojelupiirille Kuukkelin elinpiirin kartoitukseen Etelä-Karjalan alueella 1500 €


2009 Suomen Luonnonsuojeluliitolle ja muille järjestäjäryhmille Luonnonkukkien päivän 14.6.2009 järjestelyihin 1500 €


2009 Jukka Salmelalle palsasuovyöhykkeen kosteikkojen semiakvaattisen sääskilajiston ekologian ja uhanalaisuuden arviointiin 1300 €


2009 Siuron Silta ry:lle palosirkan esiintymisalueen raivaustöihin Nokian Siurossa 1000 €


2009 Tutkijaryhmälle Timo Leponiemi, Arto Rantanen, Antti Aalto Hyvinkään Ridasjärven alueen perhoskartoitukseen 1000 €


2009 Suomen Sudenkorentoseuralle suotyyppien ja niiden sudenkorennoista ja muista eliölajeista kertovan esitteen tekemiseen 1000 €


2008 FT Heikki Susiluomalle esiselvitykseen Aarnikävely-luontoretki -reitin luomiseksi 7000 €


2008 Työryhmälle Kalle Männistö, Panu Välimäki, ja Jari-Pekka Kaitila pilot-hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda harrastapohjainen havainnointiverkosto Lapin uhanalaisten perhoslajien seurantaan 5600 €


2008 FM Teemu Rintalalle "Suomen luteet" -opaskirjan taitto- ja painokuluihin 2000 €


2008 Tutkijaryhmälle Timo Leponiemi, Arto Rantanen ja Antti Aalto Hyvinkään seudun perhosfaunan kartoitukseen 1500 €


2007 Kari Nissiselle Maailman päiväperhosten kuvitetun suomenkielisen nimistön julkaisemiin 4000 €


2007 Luonnonperintösäätiölle suomalaisen metsäluonnon suojelemiseen (Pentti Linkola 75 vuotta) 1000 €

SÄÄTIÖMME TOIMII

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi