Uutislinkki avautuu ja sulkeutuu otsikkoa klikkaamalla!


Hei luonnonystävä, oletko vailla töitä?

16.3.2020

Vuokon Luonnonsuojelusäätiöllä haussa 2-3 oma-aloitteista ja hyvää fyysistä kuntoa omaavaa henkilöä ympäristöhuoltajaksi Ryttylään, Kakslammin luonnonsuojelualueelle. Työssä mahdollisuus osallistua luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja päästä nauttimaan luonnosta samalla kertaa. Tehtäviin tarjotaan hyvä perehdytys. Työpiste sijaitsee Ryttylässä Hausjärven kunnassa. Työ alkaa huhti-toukokuussa ja kesto on 5-6 kuukautta. Työaika on ma-ke 8h/päivä.

Palkattavan henkilön tulee olla palkkatukikelpoinen, (yhdistykseen palkatessa henkilön tulee olla työttömänä 24kk viimeisen 28 kk aikana). Työn aloittaminen edellyttää TE-palvelujen palkkatuen myöntämistä yhdistykselle.

Työssä toimitaan osittain yhteistyössä Ryttylän Kirin kanssa, entisellä soranottoalueella ja Kirin majalla. Tehtävänä on huolehtia ympäristön huollosta kitkemällä haittakasveja kuten lupiineja pois luonnosta. Lisäksi alueella olevaa taimikkoa harvennetaan.

Palkkaus: 1 350 €/kk

Hae paikkaa 31.3.2020 mennessä

Lisätiedot ja hakemukset: mirva.paakkonen@triplahanke.fi p. 0400 944 802

Työnantajana toimii Vuokon Luonnonsuojelusäätiö, Y-tunnus: 2155713-3

Työnhaussa avustaa TriPla-hanke, joka on Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukuntien alueella toimiva välityömarkkinahanke ja se tarjoaa työnantajille ja työnhakijoille yksilöllisiä ratkaisuja työllistämiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Hämeen TE-toimiston ja alueen kuntien kanssa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa LounaPlussa ry yhdessä Hämeen Kylät ry:n kanssa.


Hukkuuko maa, katoaako maisema?

25.2.2020

Janette Backmanin valokuvanäyttely ”Hukkuva maa, katoava maisema” tiedekeskus ja museo Arktikumissa Rovaniemellä 17.1.-26.4.2020.

Janette Backman on rovaniemeläinen taidemaalari, valokuvaaja, kuvittaja ja satukirjailija (s.1985). Hän tutustui kesällä 2019 voimalaitoshankkeen uhkaamaan jokiosuuteen, aina Sierilästä Vanttauskoskelle asti ja alue teki häneen suuren vaikutuksen. Jokivarren asukkaiden sekä mökkiläisten tarinat ja huoli voimalaitoksen rakentamisesta koskettivat häntä syvästi.

”Jokialueella, joka nyt uhkaa jäädä Sierilän voimalaitoksen mukanaan tuoman patoaltaan alle, jää paljon uhanalaisia luontotyyppejä, kuten tulvametsiköitä, tulvaniittyjä ja hietikoita sekä perinnebiotooppeja erilaisine niittytyyppeineen.” (Poistin tästä pätkän ja siirsin sen alemmas, sillä vain yksi perinnebiotooppi saisi osakseen tulvavallin ja se on apilakirjokääriäisen elinympäristö.)

Lue lisää asiasta projektisivuiltamme
Merkkipäiväkeräyksillä apua luonnonsuojeluun

7.2.2020

Luontoa voi auttaa monin eri tavoin. Ympäristöön voi vaikuttaa omilla teoilla ja tekemättä jättämisillä. Ne keneltä osaamista löytyy, tutkivat, inventoivat ja keräävät arvokasta tietoa. On ihmisiä, joilla pysyy lapio kädessä, jolloin he ovat oiva apu erilaisissa luonnonsuojelua ja monimuotoisuutta tukevissa talkoissa. Ehkä joku osaa kertoa luonnosta innostavasti jakaen rakkauttaan luontoon ja siten inspiroiden muita. Pieniä ja suuria tekoja, kaikki erittäin arvokkaita.

Rahoituksemme perustuu pääosin säätiön peruspääomasta saatuihin tuottoihin. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on jakanut apurahoja erilaisiin luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä tukeviin hankkeisiin yhteensä noin 270 000 euroa, ja tuettuja hankkeita on ollut yli 200. Tähän emme pysty kuitenkaan yksin. Säätiömme tarvitsee apua, jotta voimme jatkaa suojelutyötä. Siksi kiitämme lämpimästi kaikista lahjoituksista, joita olemme vuosien varrella säätiölle saaneet.

Haastattelimme kolmea Suomen ympäristökeskuksella työskentelevää lahjoittajaa, joiden ansiosta voimme entistä paremmin auttaa erilaisten hankkeiden ja projektien toteutuksessa. He tekivät lahjoituksensa merkkipäiväkeräyksen kautta.


JUHA PÖYRY

”Vuokon rahoittamien projektien monipuolisuus on hienoa. Samoin se, että mukana on monia hyönteisaiheita, jotka ovat minulla sydäntä lähellä.”

Suomaisema, kuvaaja Petri Parkko

Yksi merkkipäiväkeräyksen järjestäneistä oli pyöreitä täyttänyt Juha Pöyry. Hän työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa Biodiversiteettikeskuksella erikoistutkijana. Juhan työtehtäviin kuuluvat mm. globaalimuutoksen vaikutukset ja siihen sopeutuminen luonnon monimuotoisuuden kannalta, maatalousympäristöjen luonnonsuojelubiologia ja valtakunnallisen yöperhosseurannan (Nocturna) koordinaatio. Hänellä on pitkä historia soiden hyönteislajiston seurannassa ja tutkimuksessa.

Miten päädyit valitsemaan keräyksen kohteeksi juuri Vuokon luonnonsuojelusäätiön?

”SYKE:n Biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Ahlroth oli aiemmin keväällä järjestänyt vastaavan keräyksen oman merkkipäivänsä yhteydessä, joten sain ajatuksen samanlaisesta keräyksestä.”

Olit toivonut lahjoitusten kohdistamista soiden suojelua edistäviin hankkeisiin. Nostit esiin myös Ahvenanmaan pitkäaikaisseurannat ja Andrena lathyri –maamehiläisen kartoitukset.

”Soilla elää hyvin omanlaisensa ja monimuotoinen eliölajisto, joka on suurissa vaikeuksissa. Suuressa osassa maan eteläpuoliskoa 1960-80-lukujen välisenä aikana ojittamattomista soista menetettiin 80-90 %. Edelleen moni jäljellä olevista soista on turpeennostovarauksessa. Meillä ei ole varaa menettää yhtään maan eteläosissa jäljellä olevista soista lajistonsuojelun heikon tilanteen vuoksi. Ylipäänsä turpeenpoltto on sekä taloudellisesti, ilmastollisesti että ekologisesti kestämätöntä.

Andrena lathyri (nätkelmämaamehiläinen) on harvinainen mesipistiäislaji, jota Suomessa esiintyy suppealla alueella Varsinais-Suomessa (Turku-Parainen ja Perniö). Lajin uhanalaisluokka on EN ja laji on erityisesti suojeltava. Laji vaatii pesimäpaikoikseen avoimia hiekkapohjaisia ja paahteisia ketoja ja tienpenkkoja, joihin lajin naaras kaivaa pesäkolot. Vaikuttaa siltä, että Suomessa lajin naaraat ovat erikoistuneet keräämään siitepölyä jälkeläisilleen erityisesti syylälinnunherneeltä (Lathyrus linifolius), mutta etelämpänä muiltakin linnunhernelajeilta.”

Voitko kertoa tarkemmin roolistasi Ahvenanmaan pitkäaikaisseurannoissa?

”Olin mukana edesmenneen professori Ilkka Hanskin tutkimusryhmässä vuosina 1992-96 tutkimusavustajana ja gradun tekijänä (myöhemmin tuosta ryhmästä kehittyi metapopulaatiotutkimuskeskus, MRC). Ensimmäiset täpläverkkoperhostutkimukset alkoivat vuonna 1991, ja syksyllä 1993 toteutettiin ensimmäinen koko Ahvenanmaan mittainen populaatiokartoitus. Tämä Ahvenanmaan laajuinen täpläverkkoperhoskartoitus jatkuu edelleen. Ilkka Hanskin poismenon jälkeen kartoituksesta ovat vastanneet Marjo Saastamoinen (HY) ja Anna-Liisa Laine (Zürichin yliopisto). Myös Nesslingin säätiö myönsi äskettäin rahaa seurannan jatkumisen auttamiseksi.”


RAIMO VIRKKALA

”Hömötiainen, joka aiemmin oli metsien valtalintulaji, on viime vuosikymmeninä uhanalaistunut pääosin metsätalouden seurauksena.”

Hömötiainen, kuvaaja Petri Parkko

Raimo Virkkala työskentelee SYKE:n Biodiversiteettikeskuksessa johtavana tutkijana. Hän täytti 60-vuotta ja pyysi kaikki muistamiset Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle apurahoina jaettavaksi. Hän toivoi varoja käytettävän erityisesti metsien suojelua edistäviin hankkeisiin. Raimon keräyksestä saaduilla varoilla tuettiin mm. hömötiaistutkimusta. Virkkala on itsekin tutkinut metsätalouden ja ilmastonmuutoksen vaikutusta metsälintuihin ja suojelualueverkon merkitystä metsälintupopulaatioiden säilyttämisessä. Hän aloitti tutkimuksen jo vuonna 1982 ja väitteli Helsingin yliopistossa vuonna 1990 metsätalouden vaikutuksesta metsälintuihin Pohjois-Suomessa. Raimo on myös toiminut 1990-luvulla WWF:n valkoselkätikkatyöryhmän puheenjohtajana.

Raimo kertoi, miten päätyi valitsemaan keräyksen kohteeksi juuri Vuokon luonnonsuojelusäätiön.

”En ollut aiemmin lahjoittanut, tai kerännyt lahjoituksia Vuokon luonnonsuojelusäätiölle. Huomasin, että Vuokon luonnonsuojelusäätiön monipuolessa toiminnassa on sekä luonnonsuojelututkimuksen rahoitusta, että erilaisia kartoituksia ja suojelualueiden perustamista. Metsät ovat globaalisti meidän kenties merkittävin luontotyyppimme soiden ohella, joten esimerkiksi metsälajiston suojeluvastuu Euroopassa on Suomen osalta merkittävä.”


PETRI AHLROTH

”Toivon, että kaikki lajit saataisiin säilymään, ettei yhdenkään lajin tarvitse kuolla sukupuuttoon.”

Jaakonsiilikäs, kuva Pixabay

Eräs merkkipäiväkeräyksen järjestäjistä on Vuokon luonnonsuojelusäätiölle hyvinkin tuttu; säätiömme hallituksen jäsen Petri Ahlroth.

Petri toimii Suomen ympäristökeskuksen Biodiversiteettikeskuksen johtajana. Hän on myös toiminut luonnonsuojeluasioiden parissa projektipäällikkönä maa- ja metsätalousministeriössä ja ympäristöneuvoksena ympäristöministeriössä. Petrillä ei ollut erityisiä toiveita lahjoituksen käyttökohteelle, vaan hän kokee kaikki säätiön avustuskohteet todella hyvinä.

Petrin mieleenpainuva luontomuisto on Hangosta. Hän oli 18-vuotiaana keräämässä perhosia, kun jalkojen vierestä lähti punamusta perhonen lentoon. Samalla hetkellä hän tajusi, että perhonen oli jaakonsiilikäs (Tyria jacobaeae). Yksilö oli Suomen neljäs havaittu. Tapaus jäi pitkäksi aikaa mieleen nuorelle luontoharrastajalle.

Varmaan turha kysyä, miten päädyit valitsemaan juuri Vuokon keräyksen kohteeksi. Vaikka oletkin itse hallituksessa mukana, niin kerrotko vielä, mistä Vuokon toiminnassa pidät?

”Muilla säätiöillä on enemmän muita pakollisia kuluja, kuin avustukset. Vuokon luonnonsuojelusäätiölle lahjoittaessa tietää, että rahat menevät oikeisiin tarkoituksiin: lyhentämättömänä suoraan apurahoihin ja hyviin kohteisiin. Säätiö on pieni ja siksi sen toiminta on tehokasta.”


Kiitämme suuresti kaikkia lahjoittajia, sekä haastattelun antaneita syntymäpäiväsankareita. Nämäkin lahjoitukset mahdollistavat taas yhä useamman jaettavan apurahan.


VUODEN 2020 APURAHAT HAETTAVISSA 1.2.-31.3.2020


Apurahat 2020

17.1.2020

Hae Vuokon Luonnonsuojelusäätiön vuoden 2020 apurahoja! Jaamme 15-20 000 euroa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Apurahat ovat haettavissa helmi-maaliskuun aikana. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.3.2020.

Lisää tietoa löydät tästä.


Uusi tiedottaja Laura Parkko

8.1.2020

Laura Parkko aloitti 1.1.2020 Vuokon Luonnonsuojelusäätiön uutena osa-aikaisena tiedottajana. Lauralla on monipuolinen kokemus viestinnästä ja markkinoinnista. Päätyönään Laura toimii Iitin kunnan markkinoinnin, matkailun ja yrityspalveluiden palvelusihteerinä.

Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen on Lauralle tärkeää. Hän on petolinturengastaja, jolle myös luonnon valokuvaus on rakas harrastus. Hän retkeilee aktiivisesti ympäri Suomea ja on tutustunut moniin luontokohteisiin myös ulkomailla.

Laura on Kymenlaakson Luonnonsuojelupiiri ry:n hallituksen jäsen ja hän toimi aiemmin myös Pohjois-Kymen Luonto ry:n sihteerinä.

Lauran ensimmäisenä haasteena on viedä tänä keväänä loppuun säätiömme nettisivu-uudistus. Toivotamme Lauran tervetulleeksi!


Lupiinia kitkettiin jälleen talkoovoimin Kakslammilla

25.6.2019

Lupiinienkaivuuta talkoissa Kakslammilla. Kuva: Aura Tuominen

Lauantaina 8.6. helteiselle Kakslammin luonnonsuojelualueelle Ryttylään kokoontui 22 talkoilijaa taltuttamaan alueen komealupiinikasvustoja. Talkoisiin oli saatu monipuolinen porukka: Ryttylän Kiri -urheiluseuran jäseniä ja muita ryttyläläisiä, spontaanisti mukaan lähteneitä ohikulkijoita, Vuokon Luonnonsuojelusäätiön edustajia ja kaksi Espoosta saapunutta luonnonsuojeluhenkistä hyötyurheilijaa. Myös Hausjärven kunnanjohtaja oli vaimonsa kanssa paikalla.

Frisbeegolf-tiimi Kilisevät kettingit oli mukana hoitamassa frisbeegolf-reittejä ympäröivää luontoa. Kuva: Aura Tuominen

Vieraslajitorjuntaa ja luonnonhoitoa

Talkoissa hävitettiin lupiineja niittämällä ja kaivamalla niitä maasta juurineen. Lisäksi talkoissa parannettiin paahdealueen olosuhteita harventamalla rinteillä kasvavia nuoria männiköitä. Mäntyjen jäljiltä rinteitä peitti paksu neulasmatto, joka haravoitiin pois, jotta paahdealueen kasvit pääsevät itämään.

Rinteiltä haravoitiin niille kertyneet neulaset, jotta paahdelajit pääsevät leviämään alueelle. Kuva: Aura Tuominen

Vaikka elohopea kipusi kolmeenkymmeneen asteeseen, lupiinin kaivuu eteni reippaasti vissyn, Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tarjoaman kinkkukiusauksen ja mainion yhteishengen voimalla. Talkooporukka jätti jälkeensä laajan lupiinittoman ja entistä avoimemman alueen, jolle paahdelajisto voi nyt levitä.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön puheenjohtaja Pertti Nupponen (keskellä) ja ryttyläläisiä talkoilijoita hävittämässä lupiinikasvustoja. Kuva: Aura Tuominen

Komealupiini on haitallinen vieraslaji

Komealupiini on vieraslaji, joka kasvaa Kakslammilla suojellulla paahdealueella ja muuttaa levitessään kasvuympäristön olosuhteita harvinaisille paahdelajeille sopimattomaksi. Luontoarvojen säilyttämiseksi ja parantamiseksi lupiini pyritään poistamaan luonnonsuojelualueelta kokonaan. Kakslammilla pidettiin lupiinitalkoot myös vuotta aikaisemmin, ja lisäksi vieraslajitorjuntaa tehdään tänä kesänä myös nelihenkisen tiimin voimin. Tuloksia aiemmista torjuntatoimista on jo nähtävissä, ja monipuolinen paahdelajisto pääsee valtaamaan alaa. Luonnonhoitona toimii myös alueen liikunta- ja frisbeegolfreittien aktiivinen käyttö, joka auttaa maanpinnan pysymisessä avoimena.


Vuoden 2019 apurahat jaettu – tukea 25 hankkeelle

13.5.2019

Kuva: Aura Tuominen

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakoi 20 650 euroa 25 hankkeelle ympäri Suomen. Tuimme säätiön tarkoitukseen parhaiten sopivia, suomalaisen luonnon monimuotoisuutta konkreettisesti suojelevia hankkeita.

Jo vuoden 2008 luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa perinnebiotoopit olivat Suomen uhanalaisimpia elinympäristöjä, ja vuoden 2018 arvioinnin mukaan niiden tila on entisestään heikentynyt. Perinnebiotoopit ovat tärkeitä etenkin pölyttäjähyönteisten monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Tuimmekin tänä vuonna useita hankkeita, joissa kunnostetaan ja hoidetaan perinneniittyjä ja suojellaan niiden monipuolista lajistoa.

Monet tukemistamme hankkeista keskittyvät uhanalaisten perhosten kartoittamiseen ja suojeluun. Apurahaa sai esimerkiksi kaksi uhanalaisiin suoperhosiin liittyvää hanketta. Perhosia kartoitetaan tuellamme myös Ruissalossa ja Sipoonkorven kansallispuistossa.

Pitkäaikaisaineistot ovat tutkimuksen kannalta aarreaittoja, mutta niiden rahoituksen jatkuvuuden turvaaminen on monesti vaikeaa. Haluamme osaltamme edesauttaa pitkäaikaisaineistojen keruuta ja niiden hyödyntämistä luonnonsuojelussa. Apurahaa sai hömötiaisen uhanalaistumisen syiden tarkempaan selvittämiseen tähtäävä pitkäaikaistutkimus. Tuimme myös Ahvenanmaalla jo vuodesta 1993 lähtien käynnissä ollutta täpläverkkoperhosseurantaa, josta saatua aineistoa hyödynnetään esimerkiksi metapopulaatioteorioiden mallintamisessa.

Luonnonsuojelun jatkuvuutta edistävät erityisesti uudet ja innokkaat luontoharrastajat. Tuimme monipuolisesti nuorten ja lasten luontokasvatusta ja -harrastusta, esimerkiksi erilaisten luontokerhojen ja opettajien koulutustapahtuman keinoin.

Koko lista jaetuista apurahoista on nähtävissä verkkosivuillamme.

Menestystä hankkeisiin!


Bongaa kansallisperhonen!

11.5.2019

Kuva: Marianne Niemelä

Nyt on parhaimmat hetket nähdä kansallisperhosemme paatsamasinisiipi. Pienellä, vaaleansinisellä perhosella on monta saman oloista sukulaislajia, mutta paatsamasinisiipi on niistä aikaisimmin liikkeellä. Muita sinisiipiä ei näin keväällä ole vielä lennossa, joten toukokuisen sinisiiven nähdessään voi varmuudella sanoa bonganneensa kansallisperhosemme.

Paatsamasinisiiven lentoaika alkaa yleensä vapun tienoilla ja jatkuu kesäkuulle. Lämpimien säiden ansiosta kansallisperhoshavaintoja tehtiin jo huhtikuussa eri puolilla Suomea. Paatsamasinisiipiä voi löytää lentelemästä esimerkiksi puutarhoista, metsänreunoilta tai erilaisista paahdeympäristöistä.

Kansallisperhosen tittelin paatsamasinisiipi sai vuoden 2017 äänestyksessä, jossa sitä äänesti 6 300 suomalaista. Vuokon Luonnonsuojelusäätiön käynnistämään kansallisperhosäänestykseen tuli yhteensä 36 500 ääntä.


Uhanalaisia neidonkenkiä ja tikankontteja kartoitettiin Torniossa

29.3.2019

Neidonkenkä on vaarantuneeksi luokiteltu kämmekkäkasvi. Kuva: Janette Backman

Alkukesällä 2018 metsätalousinsinööri Janette Backman suuntasi Tornion vaaroille kartoittamaan uhanalaisia neidonkenkiä ja tikankontteja.

Kartoituksia oli valmisteltu selvittämällä neidonkenkien ja tikankonttien mahdollisia kasvupaikkoja karttojen ja ilmakuvien perusteella. Molemmat lajit viihtyvät vanhoissa metsissä rehevässä ja kalkkisessa maaperässä. Ehdot täyttäviä kohteita valikoitui kartoitettavaksi yhteensä kuusitoista.

Kartoitukset tuottivat tulosta: Hakkuilta säästyneestä tuoreesta rinnelehdosta löytyi kahden hehtaarin kokoinen neidonkenkäesiintymä. Alueelta löytyi myös silmälläpidettäväksi luokiteltua ahokissankäpälää ja pussikämmekkää sekä rauhoitettua valkolehdokkia. Toiselta kartoitettavalta alueelta löytyi usean aarin kokoinen tikankonttiesiintymä.

Lue lisää täältä!


Nyt voit lahjoittaa myös Facebookissa ja MobilePaylla – järjestä vaikka merkkipäiväkeräys!

17.3.2019

Päivitimme lahjoitusten maksutavat nykypäivään. Lahjoittaminen onnistuu jatkossa perinteisen tilisiirron lisäksi myös MobilePaylla numerolla 80967 ja Facebook-lahjoituksena suoraan Vuokon Luonnonsuojelusäätiön Facebook-etusivun Lahjoita-painikkeesta. Facebook-lahjoitusten käyttöönoton myötä kuka tahansa voi myös järjestää Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle osoitetun varainkeruukampanjan, esimerkiksi merkkipäiväkeräyksen.

Kampanjan järjestäminen onnistuu säätiön Facebook-etusivulta klikkaamalla ”Luo varainkeruukampanja” sekä osoitteessa https://www.facebook.com/fund/vuokonluonnonsuojelusaatio/. Pääset luomaan kampanjalle oman sivunsa, jonka kautta voit kutsua kampanjaan Facebook-kavereitasi.


Merkittävä lahjoitus luonnon monimuotoisuuden suojeluun

14.2.2019

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on saanut 40 000 euron lahjoituksen. Lahjoittaja toivoo, että säätiö käyttää rahat periaatteensa mukaisesti tehokkaaseen ja käytännönläheiseen luonnonsuojeluun. Toiveena on myös, että lahjoituksella innostettaisiin muitakin tukemaan Vuokon Luonnonsuojelusäätiön arvokasta työtä. Suuret kiitokset lahjoituksesta ja tuesta Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi!

Kuva: Aura Tuominen


Vuoden 2019 apurahat haettavissa

1.2.2019

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön vuoden 2019 apurahahaku on auki. Jaamme 20 000 euroa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Hakuaika

Apurahat ovat haettavissa helmi-maaliskuun aikana. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.3.2019.

Mihin apurahaa kannattaa hakea?

Suosimme pieniä ja keskisuuria hankkeita, jotka eivät saa merkittävää tukea muualta ja suojelevat luonnon monimuotoisuutta mahdollisimman konkreettisesti. Toivomme hakemuksia erityisesti hankkeisiin, joilla suojellaan paahdealueita tai suoluontoa, tai joilla edistetään nuorten luontoharrastuksia.

Lue tarkemmat hakuohjeet ja lähetä hakemus tästä.


Vuokon Luonnonsuojelusäätiöllä on uusi tiedottaja

27.1.2019

Hoi!

Olen Vuokon Luonnonsuojelusäätiön uusi tiedottaja, Aura Tuominen. Olen jo marraskuusta lähtien opetellut työhön edellisen tiedottajan, Antti Miettisen, avulla. On siis korkea aika esittäytyä!

Pähkinänkuoressa olen Jyväskylän yliopistosta juuri valmistunut ympäristötieteilijä-ekologi. Se on tapani sanoa, että tutkintoni on ympäristötieteistä, mutta lopulta tulin opiskelleeksi enemmän ekologiaa. Viestintäkokemusta olen hankkinut sekä työharjoittelun että vapaaehtoistöiden kautta: Viime kesän viestin maa- ja metsätalousministeriössä vieraslajeista ja olen toiminut sekä YVA ry:n Impakti-lehden että ainejärjestömme rakkaan lehden, Äänielimen, päätoimittajana.

Mielestäni parasta luonnossa ovat kasvit ja ötökät, ja niistä ehkä tiedänkin eniten. Tämän työn myötä pääsen kuitenkin oppimaan ja samalla myös kertomaan teille paljon lisää luonnosta ja luonnonsuojelusta. Laittakaa Vuokon Luonnonsuojelusäätiö seurantaan Facebookissa ja Twitterissä, niin pysytte kärryillä siitä, mitä käytännön luonnonsuojelussa tapahtuu!

Kuulemisiin!

- Aura


Maakotkia houkutellaan entisille levinneisyysalueilleen kahden tekopesähankkeen voimin

11.1.2019

Kotkan pesältä pitää olla hyvä näkyvyys ympäristöön (Kuva: Jouni Lamminmäki)

Vuonna 2018 Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tuki kahta hanketta, joissa kokeneet kotkatuntijat Risto Sulkava ja Jouni Lamminmäki rakensivat useita pesiä levinneisyysalueen eteläreunalle pesimäalueen laajentamiseksi.

Vaarantuneeksi luokitellun maakotkan pesimäalue on kaventunut pohjoisemmaksi sopivien pesäpaikkojen ja saaliseläinten puutteessa. Maakotkia houkutellaan takaisin etelään tekopesiä rakentamalla.

Tekopesää rakentaessa sopivan paikan valinta voi ratkaista sen, tuleeko pesälle käyttöä vai ei. Kotka pesii yleensä vanhan männyn latvaan rakentamassaan risulinnassa, josta suuren linnun pitää päästä heittäytymään lentoon mieluiten useampaan suuntaan. ”Kotkan pitää nähdä pesältä koko maailma, mutta pesä ei saa näkyä oikein minnekään”, Sulkava tiivistää. Paikanvalinnassa ongelmaksi voi muodostua myös ihmistoiminnasta kotkalle aiheutuva häiriö.

Lamminmäen hankkeessa maakotkien suojeluun yhdistyi luontokasvatus: Mukana projektissa oli ala- ja yläkouluikäisiä lintuharrastajan alkuja oppimassa tekopesien rakennusta ja rengastusta.

Lue lisää täältä!


Uhanalaiset palsasuot sulavat hätkähdyttävän nopeasti

28.12.2018

Sulaneiden palsojen paikalle muodostuu tyypillisesti avovetisiä allikoita, eli termokarstilampia. Kuvassa Teemu Tahvanainen. (Kuva: Tiina Kolari)

Palsasuot ovat Euroopan laajuisessa arvioinnissa kaikkein uhanalaisin suotyyppi. Ilmaston lämpeneminen sulattaa ikiroudan muodostamia palsoja niin nopeasti, että niiden odotetaan häviävän Pohjois-Euroopasta viimeistään sadan vuoden kuluessa.

Teemu Tahvanaisen johtama tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopistosta suuntasi kesällä Käsivarren Lapin maastoihin kartoittamaan palsojen esiintymisessä tapahtuneita muutoksia. Tutkimusryhmän tavoite on selvittää, kuinka nopeasti kasvit valtaavat alaa, miten tunnistettavia syntyneet kasvillisuuskuviot ovat ja mitä merkitystä suon kasvillisuusmuutoksella on koko ekosysteemin kannalta.

Myönsimme tutkimusryhmälle apurahan maastotöihin vaadittuihin helikopterilentoihin. Maastosta kerätyn tiedon avulla tutkijat osaavat jatkossa tulkita aiempaa paremmin ilmakuvista havaittavia muutoksia. Tieto voi auttaa ennustamaan palsojen häviämistä eri alueilla sekä arvioimaan, mitä palsojen tilalle voi olla odotettavissa.

Lue lisää täältä!


Kakslammin luonnonsuojelualue ehdolla Suomen parhaaksi luontoteoksi

13.12.2018

Kakslammin luonnonsuojelualueella viihtyy muun muassa uhanalainen isotoukohärkä. Kuva: Tapio Kujala

Perustimme Kakslammin luonnonsuojelualueen entiselle soranottoalueelle, ja nyt projekti on ehdolla Suomen parhaaksi luontoteoksi. Projektin ilmoitti kilpailuun Ryttylän Kiri, jonka kanssa hoidamme kohdetta turvataksemme alueen uhanalaisen paahdelajiston ja virkistyskäytön.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen komitea etsii Suomen parasta luontotekoa vuosilta 2017-2018. Kilpailun tarkoituksena on löytää tekoja, hankkeita tai innovaatioita, joilla suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalvelujen toimintaa. Parasta luontotekoa etsitään jo seitsemättä kertaa. Kilpailun voittaja julkistetaan alkuvuodesta 2019.


Miten tikkojen kolot vaikuttavat metsän monimuotoisuuteen?

10.12.2018

Pohjantikka kolossaan (kuva: Johanna Lakka)

Tikat luovat koloja kovertamalla elinympäristöjä itselleen ja muille lajeille. Itä-Suomen yliopiston tutkija Timo Pakkala selvittää, miten hyödyllisiä kolopuut ovat metsäluonnon monimuotoisuudelle. Vuokon säätiön rahoittama tutkimus auttaa arvioimaan kolojen arvoa metsälajistolle ja tuottaa suosituksia metsien käsittelyyn kolopuiden huomioimiseksi.

Tikkojen koloja käyttävistä linnuista suurin osa on yleisiä lajeja, mutta silmälläpidettävistä lajeista varpuspöllö hyödyntää pohjantikan ja käpytikan koloja ja helmipöllö palokärjen koloja. Lisäksi liito-orava käyttää etenkin vanhoja käpytikan ja harmaapäätikan koloja pesä- ja levähdyspaikkoinaan.

Pakkalan mukaan tikoille sopivien pesäpuiden tarjonta pitäisi turvata. Hankkeessa kerätyn tiedon avulla kolopuut voidaan jatkossa huomioida metsien käsittelyssä aiempaa paremmin.

Lue lisää Pakkalan tutkimuksesta täältä!


Uhanalaisia asukkaita muutettiin ekosysteemihotelliin Kakslammille

30.11.2018

Uhanalaisten lajien siirtämistä uudelle elinalueelle kokeiltiin 23.11. Hausjärvellä. 

Hyvinkään pohjoispuolella sijaitsevan ”Monnin suoran” rautatiepenkalta löytyy monia uhanalaisia paahdeympäristön lajeja. Alueelle on suunnitteilla ratahanke, jossa esiintymien yli vedettäisiin uudet ratakiskot. 

Esiintymien suojelemiseksi lajit pyritään siirtämään rakennustöiden ajaksi uudelle elinalueelle "ekosysteemihotelliin", minkä jälkeen ne voitaisiin palauttaa takaisin uudelle ratapenkalle. 

Lajien siirtämiseksi niiden esiintymispaikoilta kaivettiin pintamaata, joka kuljetettiin Ryttylään Vuokon Luonnonsuojelusäätiön perustamalle Kakslammin suojelualueelle. Nyt alue toimii myös ekosysteemihotellina.

Lue lisää uhanalaisten asukkaiden muutosta täältä (klikkaa)!


Lampaat, tuli ja talkoolaiset hoitavat Varsinais-Suomen perinnemaisemia

16.11.2018

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tukee perinnemaisemien säilyttämistä. Perinneympäristöjen uhanalaisia luontotyyppejä uhkaa umpeenkasvu ja rehevöityminen. Niiden harvinaistuneen lajiston ja maisemien säilyttäminen vaatii jatkuvaa työtä.

Tänä vuonna rahoitimme arvokkaiden perinnemaisemien hoitoa Maskun Mäksmäessä ja Paimion Askalankoskella Varsinais-Suomessa.

Lue hankkeista lisää täältä (klikkaa)!

Niitto- ja raivausjätteiden polttoa Askalankoskella (kuva: Lilja Helenius)


Työpaikkailmoitus: haemme tiedottajaa / viestinnän suunnittelijaa

20.9.2018

Hae meille töihin!

Etsimme sopivaa henkilöä Vuokon Luonnonsuojelusäätiön vapautuvaan tiedottajan/viestinnän suunnittelijan pestiin.

Tiedottajan/viestinnän suunnittelijan keskeisiin työtehtäviin kuuluu säätiön nimissä viestiminen verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissamme (Facebook, Twitter) ja perinteisessä mediassa. Tiedottaja/viestinnän suunnittelija vastaa viestinnästä yhteistyössä säätiön hallituksen ja asiamiehen kanssa.

Työtehtäviin kuuluu muun muassa raportoiminen säätiön rahoittamista luonnonsuojeluhankkeista ja niiden tuloksista, säätiön apurahoista ja niiden hakemisesta tiedottaminen verkossa ja sosiaalisessa mediassa, ja sisällöntuotanto säätiön lähitulevaisuudessa päivitettäville verkkosivuille.

Työssä pääsee myös suunnittelemaan ja toteuttamaan aivan uudenlaisiakin ideoita säätiön viestinnän kehittämiseksi.

Toivomme hakijalta:

- viestintäalan koulutusta tai työkokemusta

- hyviä tieteellisiä tai käytännön tietoja ympäristöasioista

- kykyä itsenäiseen työskentelyyn

- motivaatiota ja intoa luonnonsuojeluun.

Työ on osa-aikaista ja aikatauluiltaan joustavaa.

Toivomme, että voit aloittaa työt viimeistään vuoden 2019 alussa. Aloittaminen on mahdollista myös aiemmin.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä säätiön hallituksen puheenjohtajaan Pertti Nupposeen (pertti[at]nupponen.eu, puh. 0400 505131) 7.10.2018 mennessä!


Taimenen nousueste poistettiin Parkanossa

12.9.2018

Tuimme apurahalla taimenpurossa olleiden nousuesteiden poistoa Parkanossa.

Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) tekemän hienon työn ansiosta taimenen vaellusesteet poistettiin. Purossa luontaisesti elävät taimenet pääsevät nyt nauttimaan puron yläosan hienoista koskipaikoista.

Taimenet pääsevät nyt vaeltamaan uuden tierummun (kuvassa) läpi. Kuva: Heikki Holsti

Tuimme hanketta, koska nousuesteiden poisto on hyvin tehokasta ja konkreettista luonnonsuojelua.

Nousuesteet pysäyttävät vaelluskalojen matkan kotivesiinsä lisääntymään, ja estävät kalojen lisäksi muidenkin vesieliöiden siirtymisen paremmille elinalueille olosuhteiden väliaikaisesti huonontuessa.

Voit lukea tästä lisää hankkeesta.

Ansiokas projekti löytyy myös videolta (klikkaa katsoaksesi).


Kuhilaiden merkkipäivälahjoitus luonnonsuojeluun

9.7.2018

Hannulan niitty Kylmäkoskella. Kuva: Tapio Heikkilä/Visuaalinen maisemaseuranta

Vuokon säätiö sai toukokuussa mahtavan lahjoituksen neljältä syntymäpäiväsankarilta ja heidän ystäviltään.

60-vuotissyntymäpäiviään yhdessä juhlistaneet Hannu ja Sointu Fritze, Tapio Heikkilä ja Mikko Saarela pyysivät juhlavieraitaan kohdentamaan huomionosoituksensa Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle.

Pyöreitä vuosiaan juhlistaneet “kuhilaat” Tapio Heikkilä (vas.), Mikko Saarela, Hannu Fritze ja Sointu Fritze pitivät yhteiskekkerit Särkän Saarella Helsingissä. Kuva: Tuija Kuusela

Syy lahjojen ohjaamiselle luonnon hyväksi on ytimekäs. “Me kaikki tykkäämme luonnonsuojelusta”, Heikkilä sanoo.

“Vuokon säätiön rahoittamat hankkeet napsahtavat juuri sopivasti meidän intresseihimme”, hän sanoo. Esimerkkejä säätiömme tukemista projekteista löytyy täältä.

Vuokon säätiö tuki 2010 Tapio Heikkilän niittyaiheista valokuvanäyttelyä, joka oli esillä Hyvinkään taidemuseossa ja valokuvagalleria Laterna Magicassa Helsingissä. Kuvassa Järvensivun niitty Nokialla. Kuva: Tapio Heikkilä/Visuaalinen maisemaseuranta

Kuhilaiden lahjoituspotilla tuetaan suojeluhankkeita

Nyt pyöreitä juhlineet merkkipäiväsankarit tunnetaan “kuhilaina”, joka on vuonna 1977 Helsingin yliopistossa biologian opinnot aloittaneiden opiskelijoiden vuosikurssin nimi.

Biologitaipaleensa aloittivat tuolloin Hannu Fritze, Tapio Heikkilä ja Mikko Saarela. Myös “arvoisa ulkokuhilas” Sointu Fritze tuntee biologit jo noilta ajoilta.

Nelikko ilahtui suuresti ystäviensä lahjoituksista Vuokon säätiölle.

“Summalla saa rahoitettua kokonaan yhden tai parikin luonnonsuojelua edistävää tärkeää hanketta”, Heikkilä kertoo. “Jäämme jännityksellä seuraamaan, mitä hyvää panostuksella saadaan aikaan.”

Vuokon säätiö ottaa kuhilaiden toiveet huomioon ensi vuoden apurahoja jaettaessa.

Kiitokset päivänsankareille ja kaikille lahjoittajille!

Kolmperänoja Karkkilassa. Kuva: Tapio Heikkilä/Visuaalinen maisemaseuranta

-----

Ketkä kuhilaat?

Hannu Fritze on maaperämikrobiologian professori Luonnonvarakeskuksessa.

Sointu Fritze on intendentti taidemuseo Ateneumissa.

Tapio Heikkilä on biologi ja valokuvaaja, joka työskentelee ympäristöministeriössä maisemansuojeluun liittyvien asioiden parissa.

Mikko Saarela on biologian ja maantieteen opettaja, joka on sanoittanut, säveltänyt ja soittanut yhtyeissä Eppu Normaali, Organ, U-Bayou sekä Freud, Marx, Engels & Jung.

-----

Lue lisää merkkipäivälahjoittamisesta Vuokon säätiölle täältä.


Lupiini pysäytettiin talkoovoimin Ryttylässä

4.7.2018

Järjestimme viime viikonloppuna talkoot Hausjärven Ryttylässä. Talkoissa hoidettiin Kakslammin luonnonsuojelualuetta, jolla elää useita uhanalaisia ja harvinaisia paahdeympäristöjen lajeja.

Lajien suurimmat uhat ovat alueen umpeenkasvaminen ja siellä leviävä haitallinen vieraslaji komealupiini.

Lupiinikasvustojen kimpussa huhki lähes 30 talkoolaista.

“Talkoot olivat erittäin onnistunut aloitus Kakslammin lupiinien vastaisessa taistelussa. Kasvin leviäminen on nyt saatu pysäytettyä”, iloitsee Pertti Nupponen Vuokon Luonnonsuojelusäätiöstä.

Lue lisää tästä klikkaamalla!

Rankka työ uhanalaisten lajien puolesta saa hymyn huulille.


Säätiö sai hienon lahjoituksen – ”Vuokon säätiö teki vaikutuksen pyyteettömästi biodiversiteetin säilyttämiseen panostavana toimijana”

27.6.2018

Lauri Kivekäs jäi tänä vuonna eläkkeelle ja toivoi läksiäislahjojensa ohjaamista Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle.

Kivekäs halusi ohjata eläköitymislahjansa luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

”Itse en enää tarvitse lisää rahaa enkä tavaraa. Biodiversiteetin heikkeneminen on valtava ongelma, mutta sen pysäyttämiseksi tehdään aivan liian vähän”, hän sanoo. “Ongelma ei ole ollenkaan riittävän voimakkaasti esillä julkisessa keskustelussa Suomessa.”

”Vuokon Luonnonsuojelusäätiö teki vaikutuksen aidosti ja pyyteettömästi biodiversiteetin säilyttämiseen panostavana toimijana”, Kivekäs sanoo.

Lauri Kivekkään läksiäislahjoina saadut varat käytetään Kakslammin luonnonsuojelualueen hoitoon ja kehittämiseen.

Kivekäs eläköityi kiviainestoimittaja Rudus Oy:n hallituksen puheenjohtajan pestistä. Vuokon säätiö ja Rudus perustivat viime vuonna yhteistyössä Kakslammin luonnonsuojelualueen Hausjärvelle.

“Rudus on profiloitunut voimakkaasti biodiversiteetin edistämiseen, ja olen itse ollut siinä työssä aktiivisesti mukana. Siksi lahjoittaminen luonnonsuojeluun oli luonnollinen valinta”, Kivekäs sanoo.

Kivekäs tutustui Vuokon säätiöön etsiessään tahoja, jotka voisivat ottaa vastuulleen biodiversiteetin ylläpitämisen Ruduksen omistamilla alueilla, joilta on aiemmin otettu kiviainesta. Ruduksen Lumo-projektin periaatteiden mukaisesti jälkihoidetut kohteet, kuten Kakslammin nykyinen luonnonsuojelualue, ovat arvokkaita elinympäristöjä monille harvinaisille lajeille.

Nyt saadut lahjoitusvarat käytetään Kivekkään toiveen mukaisesti Kakslammin luonnonsuojelualueen biodiversiteetin ylläpitämiseen. Kivekkään mukaan Vuokon säätiön vahva hyönteisasiantuntemus sopii alueen hoitoon hyvin, sillä sieltä löydetyistä uhanalaisista lajeista suurin osa on hyönteisiä.

Lauri Kivekäs seuraa eläköitymislahjaksi saamansa betonisen linnunpöntön elämää. Pöntössä pesii nyt kirjosieppopariskunta.

Eläkepäivillään Kivekäs aikoo retkeillä ja vaeltaa Suomen hienoissa kansallispuistoissa. "Aion myös oleilla mökillä mahdollisimman paljon ja seurata luontoa siellä. Näen aamiaispöydästä kuvassa näkyvän linnunpöntön, jonka elämän seuraaminen on kiehtovaa.”

Vuokon säätiön saama lahjoituspotti kohosi useisiin tuhansiin euroihin. Kiitämme Lauri Kivekästä ja kaikkia lahjoittajia!

-------------------

Lisää lahjoittamisesta luonnon hyväksi tästä klikkaamalla.


Lupiinitalkoot Yks-Kakslammin alueella 30.6.2018

20.6.2018

Järjestämme Ryttylän Kirin kanssa lupiininpoistotalkoot Hausjärven Yks-Kakslammin alueella lauantaina 30.6.2018.

Talkoiden tavoite on nitistää arvokkaan paahdealueen suurin uhka, eli alueella kasvava lupiini. Kasvustot uhkaavat muun muassa alueen uhanalaisia kasvi- ja hyönteislajeja.

Tervetuloa rehkimään luonnon puolesta!

Tarkemmat tiedot tästä klikkaamalla.


Säätiön toimintakertomus 2017

7.6.2018

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön toimintakertomus vuodelta 2017 on luettavissa tästä.


Vuoden 2018 apurahat jaettu – tukea 30 hankkeelle

18.4.2018

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön vuoden 2018 apurahat on jaettu. Myönsimme apurahaa yhteensä 30 luontoa suojelevaan hankkeeseen ympäri Suomen.

Moni tuetuista hankkeista auttaa uhanalaisten lajien ja harvinaisten elinympäristöjen säilymistä konkreettisesti.

Vaarantuneen maakotkan hyväksi rakennetaan pesiä kahdessa eri hankkeessa, Kainuussa ja lajin levinneisyysalueen etelärajalla keskisemmässä Suomessa. Hankkeet tukevat maakotkan levittäytymistä ja paluuta vanhoille elinalueille. Lisäksi tämän vuoden apurahoilla kunnostetaan muun muassa perinnemaisemia, joilla elää harvinaisia kasvilajeja ja jotka ovat uhanalaisten hyönteisten tärkeitä elinympäristöjä.

Pääpaino tuetuissa hankkeissa on edelleen uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suojelussa ja kartoittamisessa. Myönnetyillä apurahoilla selvitetään muun muassa hakkuiden ja turpeennoston välittömästi uhkaamien alueiden lajistoja. Useassa hankkeessa kartoitetaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Apurahoja myönnettiin tuttuun tapaan eri puolilla Suomea toteuttaviin hankkeisiin. Tällä kertaa lukumäärällisesti eniten apurahoja myönnettiin Lapin luonnon suojeluun ja tutkimukseen. Suurimmalla yksittäisellä summalla tuemme kaikkein uhanalaisimman suotyypin, palsasoiden tutkimusta Käsivarren Lapissa.

Lisäksi tänäkin vuonna erityisen paljon tukea saavat perhosiin, suoluonnon suojeluun ja nuorten ympäristökasvatukseen liittyvät projektit.

Yhteensä myönsimme apurahoja 21 100 euroa. Katso lista kaikista myönnetyistä apurahoista täältä.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on kymmenen vuoden aikana myöntänyt apurahoja yhteensä noin 266 000 euroa yli kahteensataan luontoa suojelevaan hankkeeseen.


Viiankiaavan vuosi antoi äänen ainutlaatuiselle aapasuolle

22.2.2018

Viiankiaapa on lajistoltaan ainutlaatuisen rikas aapasuo. Suolta on havaittu muun muassa yli 90 lintulajia, joista 21 on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä.

Sodankylässä sijaitseva Viiankiaapa on sekä Natura- että soidensuojelualue, mutta sen olemassaoloa uhkaa suunnitelma Sakatiin monimetallikaivoksesta.

Viiankiaapa-liike puolustaa ainutlaatuisen aapasuon suojelua. Tuimme liikkeen järjestämää Viiankiaavan vuosi 2017 -tapahtumasarjaa, joka nosti monipuolisesti esiin alueen luonto-, kulttuuri- ja virkistysarvoja. Katso tästä, mitä aavalla vuoden mittaan tapahtui.

Tanssi ja musisointi antoivat voimakkaan äänen Viiankiaavan suojelulle. Kuva: Timo Helle

Tuemme arvokkaiden luontokohteiden suojelua tänäkin vuonna. Apurahahakumme on käynnissä 31.3. saakka – tutustu hakuohjeisiin tästä.


Mitä jokainen meistä voi tehdä biodiversiteetin hyväksi? Arvostettu ilmasto- ja ympäristötutkija vastaa

14.2.2018

Biodiversiteetin katoaminen ja ilmastonmuutos ovat kestävän tulevaisuuden suurimmat uhat. ”Asiasta ei ole epäilystäkään – meidän täytyy tehdä paljon enemmän. Ja meidän täytyy toimia juuri nyt”, vaatii professori Sir Robert Watson.

Tapasimme kansainvälisen IPBES-paneelin johtajan Sir Robert Watsonin ja kysyimme, miten jokainen voi auttaa nujertamaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Klikkaa tästä tekemäämme erikoishaastatteluun ympäristön- ja ilmastonsuojelun suuresta nimestä.

Sir Robert Watson on saanut mm. YK:n ympäristöohjelmalta (UNEP) Champion of the Earth -palkinnon painavasta työstään maapallon eteen.


Opas soiden ennallistamiseen käsityönä julki

2.2.2018

Ari ja Matti Aalto kirjoittivat Vuokon Luonnonsuojelusäätiön rahoittamana hienon havainnollisen oppaan soiden ennallistamisesta käsityönä.

Lue tästä, mihin soiden ennallistamista tarvitaan ja miksi työ kannattaa toisinaan tehdä ilman kaivinkonetta.

Koko oppaan voi ladata ilmaiseksi täältä (linkki vie Suomen luonnonsuojelusäätiön sivuille).

Huom! Säätiömme apurahahaku on käynnissä. Toivomme, että saamme tänäkin vuonna suoluonnon suojelua koskevia hakemuksia.


Vuoden 2018 apurahat haettavissa

1.2.2018

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön vuoden 2018 apurahahaku on auki. Jaamme noin 20 000 euroa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden suojeluun. Lue ohjeet ja lähetä hakemus tästä.

Hakuaika

Apurahat ovat haettavissa helmi-maaliskuun aikana. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.3.2018.

Mihin apurahaa kannattaa hakea?

Suosimme pieniä ja keskisuuria hankkeita, jotka eivät saa merkittävää tukea muualta ja suojelevat luonnon monimuotoisuutta mahdollisimman konkreettisesti.

Klikkaa tästä tarkempiin hakuohjeisiin.


Saaristomeren perinnemaisemia kunnostetaan aari kerrallaan

14.12.2017

Arkipelagia-seura avaa saariston maisemia ja suojelee sen uhanalaisia perhosia. Kuva: Jaakko Ruola

Elinympäristöjen pusikoituminen uhkaa saariston harvinaisia lajeja. Tuemme Arkipelagia-seuran hanketta, joka avaa saariston maisemia ja suojelee sen uhanalaisia apolloperhosia.

Lue Projektit-osiostamme (klikkaa) laaja juttu saariston tärkeiden elinympäristöjen kunnostuksesta.


Suojelimme 32 hehtaaria arvokasta paahdeympäristöä

11.10.2017

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on perustanut Hausjärven Ryttylään 32 hehtaarin luonnonsuojelualueen. Uusi Kakslammin luonnonsuojelualue sisältää harvinaista, harjumetsätyyppistä paahdeympäristöä. Siellä elää runsaasti uhanalaisia hyönteisiä ja harvinaisia kasveja. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö suojeli alueen yhteistyössä Rudus Oy:n kanssa.

Lue kattava selostus ainutlaatuisesta yhteistyöhankkeesta tästä (klikkaa)!

Hankkeesta muualla:

Yle: Mitä ihmettä? Sorakuoppa rauhoitettiin Hausjärvellä luonnonsuojelualueeksi (12.10.2017)

MTV: Entisestä sorakuopasta tuli arvokas suojelualue Hausjärvellä - alueella useita uhanalaisia lajeja (17.10.2017)


Vaellus innosti nuoria luontoon

28.8.2017

Osuuskunta Myötävoima järjesti syyskuussa 2016 nuorille suunnatun monikulttuurisen vaelluksen Patvinsuon kansallispuistossa. Säätiömme rahoitti viikonlopun mittaista retkeä, jolle osallistui kahdeksan 19–25-vuotiasta pohjoiskarjalaista nuorta.

Vaeltajat tutustuivat Lieksassa ja Ilomantsissa sijaitsevan Patvinsuon luontoon ja kulttuurihistoriaan kansainvälisessä seurueessa. Patikointiseurueen monikulttuurinen kokoonpano antoi osallistujille tilaisuuden tarkastella ympäristöä ja ihmisen luontosuhdetta eri kulttuurien näkökulmista.

“Kun itselle tuttua luontoa esittelee toiselta puolelta maapalloa tänne muuttaneelle, niin omatkin silmät avautuvat ihan uudella tavalla huomaamaan Suomen luontopaikkojen ja retkeilyreitistöjen mahtavuuden”, kiteyttää vaellukselle osallistunut Aino Seppä.

Lue tästä lisää!


Pohjanmaan kallisarvoiset metsät halutaan suojeluun

9.8.2017

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistamissa metsissä elää rikas uhanalaislajisto. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö rahoitti luontokartoituksia, jotka todistavat kohteissa asuvan suojelunarvoisen lajikirjon. Havaintojen pohjalta syntyi esitys kymmenen metsäkohteen (yhteensä 306 ha) suojelemiseksi.

Lue lisää projektit-sivultamme!

Kuva esitetystä suojelukohteesta: Birthe Weijola


Suomen kansallisperhonen on paatsamasinisiipi!

15.6.2017

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön käynnistämä äänestys Suomen kansallisperhosesta on päättynyt. Suomalaiset äänestivät voittajaksi heleänsinisen kevääntuojan, paatsamasinisiiven.

Äänestys sai huiman suosion – suosikkiaan äänesti 36 500 suomalaista. Suomen kansallisperhoseksi valittu paatsamasinisiipi (Celastrina argiolus) sai 6300 ääntä eli 17,3 prosentin äänisaaliin. Lue tästä lisää hankkeesta ja voittajasta!

Heleänsininen ja keväinen perhonen liittyy Suomen kansallistunnusten joukkoon muun muassa kansalliseläimemme karhun ja kansallislintumme laulujoutsenen seuraksi.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö kiittää kaikkia äänestykseen osallistuneita!


Perhostutkimus ohjaa Örön saaren suojelua

3.5.2017

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on tukenut Örön kiehtovan linnakesaaren suojelutoimia ja perhostutkimusta jo pitkään. Tutkittavaa riittää, sillä sata vuotta suljettuna sotilasalueena ollut saari on hyönteislajistoltaan huikaisevan rikas. Saaren hoitotoimet parantavat sen uhanalaisen lajiston elinoloja.

Lue tästä kattava kuvaus Jaakko Kullbergin hankkeesta Örön saarella. Mukana on kuvaajia perhoslajiston kehityksestä vuosien varrella.

Kuva: Jaakko Kullberg


Säätiön toimintakertomus 2016

2.5.2017

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön toimintakertomus vuodelta 2016 luettavissa tästä.


10-vuotias Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakoi apurahoja

27.4.2017

10 vuoden ikään ehtinyt Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakaa tänä vuonna apurahoja peräti 36:lle suomalaisen luonnon suojelua edistävälle hankkeelle.

Juhlavuottaan viettävä säätiö sai ennätysmäärän apurahahakemuksia, 87 kappaletta. Hakemusten suuri määrä ilmentää laajan suojeluinnostuksen lisäksi huolestuttavaa kehitystä luonnonsuojelun julkisessa rahoituksessa. Useampi tänä vuonna tukemistamme hankkeista on sellainen, jota on aiemmin rahoitettu tai tulisi rahoittaa julkisin varoin.

”Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista arvokasta tietoa tuottava tunturiperhosseuranta ja yöperhosseurannan kehittäminen ovat hankkeita, joiden tulisi selvästi saada rahoitusta julkisista lähteistä", sanoo säätiön asiamies Vesa Lepistö. ”Erikoista on myös, että yliopistot joutuvat nykyään hakemaan rahoitusta tutkimushankkeisiinsa pieneltä yksityiseltä säätiöltä.”

Tuemme useita monivuotisia suojelu- ja tutkimushankkeita. Esimerkiksi edellä mainitut pitkäkestoiset seurannat ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta ympäristössä tapahtuvia muutoksia voi ymmärtää.

Suomen uhanalaisen tunturiperhoslajiston seuranta alkoi jo vuosina 2008–2010 Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahoilla. ”Sen jälkeen seuranta pyöri pääasiassa julkisen tuen turvin. Sen supistamisen vuoksi jatkamme hankkeen rahoittamista”, Lepistö toteaa. Seuranta tuottaa merkittävää tietoa tunturiluonnon sopeutumisesta ilmastonmuutokseen.

Perhoshankkeet juhlivat kansallisperhosen siivittämänä

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön myöntämien apurahojen pääpaino on edelleen uhanalaisia ja harvinaisia lajeja kartoittavissa ja konkreettisesti suojelevissa hankkeissa. Myönsimme apurahoja eri puolilla Suomea toteutettaviin hankkeisiin yhteensä 23 600 euron edestä. Säätiö on vuosien varrella myöntänyt apurahoja noin 245 000 euroa yhteensä 180 hankkeelle.

Säätiön tänä vuonna tukemia, suoria suojelutoimia edustavia hankkeita ovat muun muassa kutusoraikkojen rakentaminen vaelluskaloille sekä lepakoiden talvehtimispaikkojen ja lajistoltaan arvokkaiden niittyjen kunnostaminen.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön käynnistämä äänestys Suomen kansallisperhosesta (klikkaa äänestämään) siivitti apurahaa yhdelletoista perhosiin liittyvälle hankkeelle. Myönsimme useita apurahoja myös kartoituksiin, joissa kerättyjä tietoja hyödynnetään Suomen lajiston uudessa uhanalaisuusarvioinnissa. Kahdeksan apurahaa myönnettiin hankkeisiin, jotka liittyvät säätiölle tärkeään suoluonnon suojeluun.

Katso kaikki myönnetyt apurahat tästä!


Arvokkaita suoperhoshavaintoja Keurusseudulla

16.1.2017

Suokirjosiipi (NT) Pihlajaveden Karhusuolla.

Ari Aalto kokosi arvokasta tietoa Keurusseudun suojelemattomien soiden päiväperhosista. Käsitys alueen suojelunarvoisten soiden perhoslajistosta täydentyi maastokartoituksin ja kokoamalla yhteen vuosina 2013–2016 kertynyt tieto lajiston esiintymisestä. Vuokko mahdollisti hankkeen tukemalla sitä 1700 eurolla.

”Saimme varsin hyvää materiaalia näiden soiden suojelutilanteen edistämiseksi. Toivottavasti ainakin mahdolliset turpeenkaivuuhankkeet saadaan torpattua”, Aalto sanoo.

Lue tästä lisää projektista!

Rämehopeatäplä kuoriutuu Keuruun Nevasuolla.

Kuvat: Ari Aalto


Vuoden 2017 apurahahaku on auki

14.1.2017

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakaa tänä vuonna 20 000 euron edestä apurahoja. Summaan sisältyy Suomen sudenkorentoseuran lahjoituksen pohjalta sudenkorentojen suojeluun ja tutkimukseen varattu 3 000 euroa. Hakuaika päättyy 31.3.2017.

Apurahat jaetaan useiden hakemusten kesken. Niitä myönnetään hankkeisiin, jotka tukevat suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä mahdollisimman suorasti. Hankkeiden tulee liittyä huonosti tunnettujen tai uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen välittömään suojeluun.

Vuonna 2017 säätiö toivoo hakemuksia erityisesti projekteihin, jotka:

- tuottavat uutta tietoa huonosti tutkituilta alueilta tai puutteellisesti selvitetyistä eliöryhmistä Suomessa, erityisesti uhanalaisesta lajistosta

tai

- koskevat pitkäkestoisia ympäristön tilaan tai tärkeisiin eliöryhmiin kohdistuvia seurantahankkeita, joita on aikaisemmin tuettu yhteiskunnan varoin, mutta joiden rahoitusta on supistettu tai se on kokonaan lopetettu.

Hakuohjeet löytyvät tätä linkkiä klikkaamalla.


Lahjoitus Suomen sudenkorentoseuralta

6.10.2016

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sai Suomen sudenkorentoseuralta 3 000 euron lahjoituksen.

Sudenkorentoseura lahjoitti rahan juuri Vuokolle, koska säätiömme on pieni ja ketterä ja jakaa varat kokonaisuudessaan sudenkorentojen hyväksi.

"Säätiö on todella kiitollinen lahjoituksesta. Summa käytetään sudenkorentojen kartoitukseen, tutkimukseen ja suojeluun myönnettäviin apurahoihin", kertoo Vuokon Luonnonsuojelusäätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Nupponen. "Ensi vuoden apurahakierroksella toivotaan korentoihin liittyviä hakemuksia."

Suomessa hyvin harvinainen sorjahukankorento suosii luonnontilaisia puroja ja jokia. (Kuva: Sami Karjalainen)


Tunturihaukat riekkojen armoilla

29.9.2016

Pohjolan tunturihaukat ovat vaarassa - pesiviä pareja on Suomessa vain kymmenkunta.

Tunturihaukan poikasia. (Kuva: Pertti Koskimies)

Pertti Koskimiehen tutkimus avaa syitä haukkojen ahdinkoon. Vuokon rahoittama tutkimus on osa globaalia seurantaa, jossa kehitetään uusia keinoja tunturihaukan suojelemiseksi.

Lue tästä, kuinka peto seuraa saalistaan.


Valoa vaskitsan salaisuuksiin

29.8.2016

Timo Paasikunnas kulkee ympäri Fennoskandiaa Vuokon apurahan siivittämänä. Paasikunnas selvittää maastotutkimuksella rauhoitetun vaskitsan levinneisyyttä ja elinympäristöjä.

Tutkimuksessa kerättävät DNA-näytteet kertovat, mistä vaskenhohtoiset eläimet Suomeen aikoinaan kiemurtelivat. Geenit näyttävät myös, mihin alalajeihin maamme vaskitsat oikein kuuluvatkaan. Tulokset auttavat suunnittelemaan harvoin näyttäytyvän lajin suojelutoimia.

Lue lisää tutkimuksesta!

Vastasyntynyt vaskitsa. (Kuva: Timo Paasikunnas)


Suoperhoset paljastavat arvokkaat suot

5.8.2016

Moni suoperhonen elää vain luonnontilaisella suolla. Uhkaavasti taantuneiden suoperhoslajien levinneisyyskartoitukset paljastavat myös muiden harvinaisten lajien elinympäristöjä.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tuki suoperhosten kartoitusta neljässä eri hankkeessa kesällä 2015. Harvinaisia lajeja löytyi viileistä säistä huolimatta runsaasti. Kartoitukset osoittivat usean vielä rauhoittamattoman suon suojelutarpeen.

Lue koko laaja raportti sivuiltamme!

Rämevihersiipi (Rhagades pruni). (Kuva: Tapani Järveläinen)


Lupiinille kyytiä Pohjois-Karjalassa

21.6.2016

Pohjois-Karjalassa turvataan arvokkaan kasvi- ja perhoslajiston säilymistä lapioin, rautakangin ja viikattein. Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tukemissa hankkeissa kitketään lupiinia ja pidetään uhanalaisten ruusuruohokiitäjän (Hemaris tityus) ja ruusuruohokääriäisen (Rhopobota stagnana) asuttama niitty avoimena.

Hoitotoimia tehdään vuosittain. Joensuun seudun luonnonystävien sihteeri Hanna Keski-Karhu kertoo talkootyön parhaiksi puoliksi yhdessä tekemisen ja sen, että työllä on merkitystä. ”Se on palkitsevaa – siinä huomaa kättensä jäljen." Lue lisää pohjoiskarjalaisten suojelutoimista!

Liperissä kitkettiin lupiinikasvustoja juurineen.


Apurahat 2016 jaettu

4.5.2016

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakoi tänä vuonna 24250 euroa yhteensä 23 hankkeelle.

Neljälle nuorten luontoharrastusta tukevalle projektille annettiin 4500 euroa. Kuuden uhanalaisen lajin (esim. pilkkasiipi, kirjokerttu, rupilisko, apolloperhonen) kartoitukseen ja mahdollisten suojelutoimenpiteiden suunnitteluun jaettiin 7600 euroa. Suojelunarvoisia metsiä ja soita kartoitetaan neljässä hankkeessa, joita tuemme 4800 eurolla.

Perhoset ja linnut olivat vahvimmin edustettuina annetuissa apurahoissa, mutta tukea tuli myös kasveille ja kääväkkäille, hyönteisille, matelijoille ja kaloille. Tuki jakautui yllättävänkin tasaisesti eri maakuntiin ympäri Suomea. Katso lisää Myönnetyt apurahat.


Säätiön toimintakertomus 2015

18.4.2016

Julkaisemme Vuokon Luonnonsuojelusäätiön toimintakertomuksen 2015, jotta kiinnostuneet voivat tutustua tarkemmin toimintaamme. Katso tästä.


Keuruun kääväkässelvitys

22.3.2016

Keurusseuden Luonnonystävät ry:n toteuttama ja juuri julkaistu Keurusseudun kääväkäsinvestointi on esimerkki konkreettisesta hankkeesta, jollaisia säätiömme haluaa tukea. Sillä on suoria vaikutuksia metsäluontomme säilymiseen. Katso lisää raportista.


Kaksi apurahaa jaettu

19.2.2016

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on jakanut kaksi apurahaa normaalin apurahakauden ulkopuolella niiden kiireellisyyden vuoksi.

Säätiö tuki 700 eurolla Rompaksen inventointileiriä Ylitorniolla vuonna 2015. Katso lisää raportista.

Lisäksi säätiö antoi 1000 euron apurahan tohtoreille Reima Leinonen ja Juha Pöyry konferenssimatkaan Hollantiin keväällä 2016. Matkan tarkoituksena on esitellä Suomen valtakunnallisen yöperhosseurannan tuloksia 20-vuotiskaudelta 1993-2012. Seuranta on SYKE:n koordinoima ja osa luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelmaa. Sillä seurataan myös ilmastonmuutoksen vaikutusta lajistoon. Levittämällä tietoa tästä seurannasta kansainväliselle yleisölle pyritään varmistamaan seurannan jatkuminen ympäristöhallinnon leikkauspaineiden keskellä.


Apurahojen haku 2016

6.2.2016

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakaa 2016 apurahoja 25000 euroa. Tähän sisältyy professori Kauri Mikkolan muistoapuraha 2000 euroa.

Katso lisää ohjeista.


Säätiölle suuri lahjoitus

25.1.2016

Tuula ja Erkki Kellomäki ovat tukeneet Vuokon Luonnonsuojelusäätiötä merkittävällä lahjoituksella.

Säätiömme otti suurella kiitollisuudella vastaan lahjan, joka tulevaisuudessa auttaa meitä suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.


Eero Peltoselta lahjoitus

21.9.2015

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sai kesällä 10 000 euron lahjoituksen tamperelaiselta Eero Peltoselta. Eero kertoo arvostavansa säätiömme tapaa tukea luonnonsuojelua monimuotoisesti ja tehokkaasti. Apurahat suunnataan hankkeisiin, jotka mahdollisimman suorasti vaikuttavat monenlaisten eliöryhmien ja elinympäristöjen säilymiseen (katso Myönnetyt apurahat). Koska säätiömme rakenne on hyvin kevyt, menee lahjoitus luonnonsuojeluun eikä hallinnon pyörittämiseen.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö kiittää Eeroa (kuvassa)!


Kansallispuisto Porkkalaan?

15.9.2015

Syyskuun alussa 2015 julkaistuissa hallituksen kärkihankkeissa on mainittu, että Suomeen tullaan perustamaan uusi kansallispuisto maamme satavuotisjuhlan kunniaksi. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on ollut tukemassa Porkkalan kansallispuistohanketta. Katso lisää ProjektitSäätiö sai lahjoituksia

15.9.2015

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on saanut tämän vuoden aikana lahjoituksia yhteensä 15 000 euroa. Professori Kauri Mikkolan ja professori Tuomo Mannermaan muistoa kunnioittaneet henkilöt ovat tukeneet säätiötä merkittävästi. Saamastamme 10 000 euron yksityisestä lahjoituksesta kerromme erillisessä uutisessa. Kiitämme lämpimasti kaikki lahjoittajia!


Vuoden 2015 apurahoja suunnattiin uhanalaisen suoluonnon suojeluun ja nuorten luontoharrastukseen

21.5.2015

Säätiön hallitus jakoi 26 000 euroa yhteensä 24 hankkeeseen. Professori Kauri Mikkolan muistoapurahoista tukea myönnettiin kolmelle hankkeelle 2000 euroa.

Suoluonnon eliöstön tutkimusta tuettiin neljässä hankkeessa. Tämän vuoden suurimman apurahan, 2400 euroa, sai Markku Suoknuuti uhanalaisen suoruuhikasperhosen esiintymisen selvittämiseen Kaakkois-Suomen suojelukohteiksi suunnitelluilla soilla. Nuorten luontoharrastukseen tukea saivat Savo-Karjalan luontopiirin luontoleirit sekä Vuoksenniskan koulun tukiluokan projekti.

Rahoitusta saaneista hankkeista kahdeksan liittyi uhanalaisten perhosten ja hyönteisten suojeluun. Näistä suurimman apurahan sai EU:n direktiivilaji kirjoverkkoperhosen esiintymän kartoitus Sipoon Linnanpellon alueella, jossa on suunnitteilla kiviainesten louhintahanke (tutkimusryhmä Mar Cabeza, Marjo Saastamoinen, Marko Nieminen).

Tukea saivat myös mm. tunturihaukan suojelu, metsien suojelu, niittyjen ja tienvarsien hoitohankkeet, kultapistiäisten määritysopas, sekä maatalousalueiden luontoarvojen suojeluun tähtäävä hanke.

Katso lista kaikista hankkeista tästä linkistä.


Uhanalaisten metsälajien (SYKE) sivusto päivitetty

23.3.2015

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö myönsi Suomen ympäristökeskukselle vuonna 2014 apurahan nettisivuilla olevien uhanalaisten metsälajien esittelysivujen päivittämiseen. Esittelysivut on tehty useiden metsäalan toimijoiden ja lajiasiantuntijoiden yhteistyönä ja niiden tarkoituksena on antaa yleistietoa uhanalaisista lajeista metsätalouden ja muun maankäytön suunnitteluun sekä erilaisiin lajisuojelun tehtäviin. Katso lisää Projektit-sivuilta.


2015 apurahat haettavissa

30.1.2015

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakaa 2015 apurahoja 28000 euroa. Tähän sisältyy professori Kauri Mikkolan muistoapuraha 4000 euroa.

Pääteemoina ovat tänä vuonna suoluonnon suojelu ja nuorten luontoharrastuksen tukeminen.

Katso lisää ohjeista.


Kauri Mikkola poissa

8.1.2015

Professori Kauri Mikkolan kuolema 27.1.2014 oli surullinen uutinen Vuokon Luonnonsuojelusäätiön toiminnassa mukana olleille. Kauri toimi säätiön hallituksen varapuheenjohtajana sen perustamisesta vuonna 2007 aina vuoteen 2013.

Hän vaikutti panoksellaan ja kokemuksellaan merkittävästi säätiön toiminnan rakentamisessa. Kaurin asiantuntemus ja valoisa persoona olivat säätiömme tukipilareita.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön hallitus ja asiamies
Vuokon apurahat 2014

21.5.2014

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakoi 20 200 euroa apurahoja viidelletoista hankkeelle, jotka liittyvät uhanalaisten tai huonosti tunnettujen lajien suojeluun ja tutkimukseen. Tukea jaettiin myös metsien suojeluun ja nuorille tarkoitettuihin leireihin.

Merkittävä osa apurahoista kohdistuu perhosten ja muiden hyönteisten tutkimukseen. Perhos- ja hyönteislajiston koostumusta selvitetään Enontekiön käsivarren tunturialueella. Myös Ahvenanmaalla kahdenkin tutkijaryhmän voimin selvitetään niin ikään perhoslajiston koostumusta ja ilmastonmuutoksen vaikutusta. Huonosti tunnetulla Suomenselkä-Maanselkä alueella selvitetään uhanalaisten suoperhosten tilannetta. Tämä Suomen luonnonsuojeluliiton projekti sai suurimman yksittäisen apurahan 3500 euroa.

Kaksi nuorille suunnattua luonnonsuojeluun ja tuntemukseen aktivoivaa leiriä saivat tukea: Lepakkotutkimusleiri Pohjois-Karjalassa ja haittakasvi jättipalsamin hävittämiseen järjestettävä työleiri Lopella.

Metsien suojelua edistetään apurahoilla, joiden avulla kartoitetaan Pohjanmaan yhteisömetsiä ja tehdään niistä suojeluehdotus, sekä tutkitaan Venäjän Karjalassa sijaitsevan Kivatsun luonnonpuiston puuston rakennetta verrokkina Suomen vastaaville suojelualueille.

Saaristomeren ulkosaariston toistaiseksi huonosti tunnettuja rantavalleja tutkitaan systemaattisesti nyt ensimmäisen kerran.

Säätiö tukee myös kahden uraa uurtavan julkaisun tekemistä: Hämähäkkieläimiin kuuluvien lukkien ja valeskorpionien ensimmäinen suomenkielinen määritysopas, sekä uhanalaisten perhosten ravintokasviopas ”Luonnonystävän perhospuutarha”.

Tähän mennessä säätiö on tukenut luonnonsuojelua 170.000 eurolla noin sadassa eri kohteessa.

Katso luettelo kaikista Vuokon Luonnonsuojelusäätiön 2014 tukemista hankkeista.


Luontopiha osallistui OmaPiha-messuille

6.5.2014

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö osallistui Luontopiha-hankkeellaan (www.luontopiha.fi) Kevätmessuille 3-6.4.14. Messukeskuksessa olleella ständillä asiamies Vesa Lepistö ja Johanna Kare-Haavisto (kuvissa)

kertoivat neljän päivän aikana messukävijöille, miten ja miksi luonnonomaisen ympäristön voi ja kannattaa luoda omaan pihaan. Esitteitä jaettiin yli tuhannelle henkilölle; lisäksi Luontopiha-kunniakirjoja tilattiin 60. Myös Luontopiha-kyltit herättivät kiinnostusta. Luontopiha-ajatus sai todella positiivisen vastaanoton.Tekopesiä maakotkalle

21.2.2014


Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tuella on vuonna 2013 tehty konkreettista maakotkien suojelutyötä. Birdlife Suomi rakensi Kuhmoon viisi tekopesää alueille, joilla on nähty aikuisia lintuja, mutta pesäpaikkoja ei ole löydetty. Näin edistetään maakotkan leviämistä etelään entisille asuma-alueilleen. Kotkan on vaikea löytää nykyisistä talousmetsistä tarpeeksi suuria ja vahvaoksaisia puita. Lue lisää Kuhmolaisessa olleesta artikkelista.


Vuoden 2014 apurahat haettavissa

14.2.2014

Vuoden 2014 apurahat ovat haettavissa tammi-maaliskuun aikana. Vuonna 2014 apurahoja jaetaan noin 20000 euroa. Ne jaetaan useiden hakemusten kesken.

Lisäohjeita Apurahat kohdassa.


Lennä, safiirisoturi ilmestyi

14.2.2014


Kiinnostus luonnon monimuotoisuuteen leviää, ja luonnonystävien tiedonjano kasvaa samaa vauhtia. Kari Nissisen uusi teos vastaa tähän tarpeeseen julkaisemalla suomenkielisten nimien luettelon 7080 päiväperhoslajista. Nimistä noin 6800 on uusia. Kirja käsittää ritariperhosten, kaaliperhosten ja täpläperhosten heimot. Niistä rakentuu säväyttävä kokonaiskuva maailman perhoslajistosta ja sen eri ryhmien ainutkertaisista piirteistä. Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tuki auttoi merkittävästi tämän teoksen syntymistä. Lisää kirjasta osoitteessa Tibiale.fi.


Vuokko tuki Suomen luonnon päiviä

14.2.2014

Ensimmäinen Suomen luonnon päivä pidettiin onnistuneesti 31.8.2013. Päivän tarkoituksena on muistuttaa Suomen luonnon tuomasta ilosta ja sen hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tuki päivien järjestämistä 3000 eurolla. Tuki käytettiin päiviä valmistelleen koordinaattorin palkkaamiseen vuoden 2012 loppupuolella.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö oli myös mukana Suomen Luontokeskus Haltiassa järjestetyssä päätapahtumassa. Säätiö esitteli siellä Luontopiha-hankettaan. Kuvassa hallituksen puheenjohtaja Pertti Nupponen ja asiamies Vesa Lepistö. Lisää tietoa Luontopihan omilla sivuilla.


Säätiön hallituksen kokoonpano muuttui

30.8.2013

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön hallituksen kokoonpano uudistui taas keväällä 2013. Hallituksen pitkäaikainen varapuheenjohtaja, professori Kauri Mikkola jäi tällöin hyvin ansaitulle eläkkeelle säätiömme toiminnasta.

Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin ympäristöneuvos, filosofian tohtori Petri Ahlroth 2013. Hän on hyönteisasiantuntija ja toiminut Suomen ympäristökeskuksen luontoympäristökeskuksen johtajana 1.1.2013.

Petri Ahlroth

Säätiön hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Suomen Luonnon toimituspäällikkö, tietokirjailija Antti Halkan.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa KTT, DI Pertti Nupponen ja säätiön asiamiehenä Vesa Lepistö.


Vuoden 2013 apurahat päätetty

24.4.2013

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön hallitus päätti kokouksessa 17.4.2013 vuoden 2013 apurahoista.

Lista tuetetuista hankkeista on täällä!


Pohjolan uhanalaiset orkideat -kirja ilmestyi

20.4.2013

Aulikki Salmian kirjoittama kirja käsittelee Pohjolan (Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin) luonnonvaraisia kämmekkäkasveja eli Orchidaceae-heimon lajeja. Mukana on 67 taksonia (lajeja, alalajeja, muuntumia). Suurin osa niistä on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä jollakin alueella Pohjolassa. Pääpaino on uhanalaisuustarkastelussa. Kirjan avulla selviää minkälaisessa ympäristössä Pohjolan orkideat kasvavat ja miksi ne ovat uhanalaisia. Orkidealajien lisäksi esitellään 43 luontopaikkaa, joissa kämmeköitä vielä kasvaa.

Kirjoittaja, Aulikki Salmia on Helsingin yliopiston kasvitieteen dosentti ja saman yliopiston lehtori (emer.). Hän on luennoinut yli 20 vuoden ajan Pohjolan uhanalaisista orkideoista.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö oli yksi kirjahankkeen tukijoista. Osaksi tämän tuen avulla kirjan kustantajana toiminut Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys ry. pystyi julkaisemaan kirjan.


Vuoden 2013 apurahat haettavissa

15.1.2013

Vuoden 2013 apurahat ovat haettavissa tammi-maaliskuun aikana. Vuonna 2013 apurahoja on jaettavina noin 20.000 euron määrä ja se jaetaan useiden hakemusten kesken.

Lisäohjeita Apurahat-kohdassa.


Säätiön hallitus uudistui toukokuussa

7.5.2012

Antti Halkka, Kauri Mikkola ja Vesa Lepistö.

Pertti Nupponen.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön hallituksen kokoonpano uudistui keväällä 2012. Hallituksessa sen alusta alkaen toiminut Matti Nieminen siirtyi “vapaalle” ja hänen tilalleen hallitukseen valittiin Antti Halkka.

Sekä Matilla, että Antilla on vahvat yhteydet luonnonsuojelujärjestöihin. Matti toimii SLL:n tiedotuspäällikkönä ja Luonnonsuojelija-lehden päätoimittajana, Antti puolestaan Suomen Luonto-lehden toimituspäällikkönä ja on ollut mukana vaikuttamassa monissa luonnonsuojeluun liittyvissä hankkeissa.

Säätiön hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi professori Kauri Mikkolan.

Hallituksen puheenjohtajaana jatkaa KTT, DI Pertti Nupponen ja säätiön asiamiehenä Vesa Lepistö.


Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tukee eliölajien ja elinympäristöjen suojelua ja siten suomalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja edistämistä.

Tuemme erityisesti pieniä tai keskisuuria, luontoa konkreettisesti suojelevia hankkeita. Säätiömme on tukenut yli 200 hanketta yhteensä 266 000 eurolla. Lue lisää, millaisia tuloksia tuellamme on saavutettu.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemiseksi. Lue tästä lahjoitusmahdollisuuksista.

--------------------

Kohokohtia:

Perustimme Kakslammin luonnonsuojelualueen (lue lisää) Hausjärven Ryttylään.

Käynnistimme paatsamasinisiiven voittoon päättyneen äänestyksen Suomen kansallisperhosesta.

SÄÄTIÖMME TOIMII

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi