Rekisterinpitäjä:

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö Y-tunnus: 2155713-1

Rekisterinpitäjän edustaja:

Asiamies Laura Parkko

Yhteystiedot:

Postiosoite: Vuokon Luonnonsuojelusäätiö Asiamies Laura Parkko, Hirveläntie 49, 45910 Voikkaa. Puhelin: 040 596 2224, Sähköposti: info [at] vuokonluonnonsuojelusaatio.fi

Rekisterin nimi:

Apurahanhakijoiden henkilötiedot

Käsittelyn tarkoitus:

Apurahanhakijat on välttämätöntä yksilöidä apurahanhaku- ja – myöntämisprosessin toteuttamiseksi. Hakijoiden henkilötietojen käsittely perustuu hakijan ja säätiön väliseen asiakassuhteeseen eli säätiön oikeutettuun etuun. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö:

Apurahanhakijat:

Hakemuksessa annetut yksilöimiseen ja apurahojen maksamiseen tarvittavat tiedot (nimi, yhteystiedot, henkilötunnus ja tilinumero) sekä kyseessä olevan hankkeen/ tutkimuksen ja haettavan apurahan tiedot. Apurahan saaneiden tiedot säilytetään kymmenen vuotta apurahan käytöstä saadun raportin jälkeen. Hylättyjen hakemusten tietoja säilytetään vuoden ajan.

Säännönmukainen tietolähde:

Tiedot saadaan hakijalta itseltään tämän suostumuksella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Apurahan saaneiden tiedot luovutetaan Verohallinnolle säätiön lakisääteisen velvollisuuden mukaisesti. Hakemuksen tietoja voidaan luovuttaa myös toisille säätiöille päällekkäisten apurahojen myöntämisen välttämiseksi. Myönnetyt apurahat julkaistaan säätiön kotisivuilla toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi eli yleiseen etuun perustuen. 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Salasanoin suojatut tietokannat, joihin on pääsy ainoastaan apurahojen maksamista hoitavilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen, Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa, pyytää korjaamaan ja poistaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle, mikäli henkilötietojen käsittely on hänen mielestään lainvastaista