Säätiö

Tarkoitus ja toiminta

Käpytikka (Dendrocopos major). Kuva: Aurora Nupponen

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on vuonna 2007 perustettu säätiö, joka säädekirjansa mukaisesti tukee eliölajien, ympäristön- ja luonnonsuojelua sekä niihin liittyvää tutkimustyötä, samoin kuin luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja suojelua.

Säätiömme on vielä pieni toimija säätiökentässä. Jaamme apurahoja hankkeille, jotka mahdollisimman konkreettisesti vaikuttavat suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Toimintamme alusta olemme jakaneet apurahoja 382 410 euroa 365 eri hankkeelle.

Olemme esimerkiksi tukeneet tekopesien tekemistä maakotkille ja tuulihaukalle, virtavesien kunnostusta, ketojen hoitotoimenpiteitä, apolloperhosen elinalueiden kunnostusta, arvokkaiden metsäalueiden ja niiden eliöstön kartoitusta ja soidensuojelua monin tavoin. Olemme tukeneet myös kansalaisten toimintaa uhanalaisten alueiden suojelemiseksi. Tuemme mielellämme myös lasten ja nuorten luontoharrastustoimintaa.

Hyönteiset ja perhoset ovat usein apurahojemme kohteena, viime aikoina varsinkin uhkaavan hyönteiskadon vuoksi. Tuemme kuitenkin kaikkien eliöryhmien ja kaikenlaisten elinympäristöjen säilymistä auttavaa toimintaa.

Apurahamme ovat jakautuneet ympäri Suomea.

Sivustomme Apurahat-kohdasta voit tutustua tarkemmin tilastojen kautta, miten tarkoituksiin apurahoja on jaettu. Lisäksi voit apurahaselaimemme avulla haarukoida tarkemmin mitä ja milloin olemme vuosien mittaan tukeneet. Seuraamme hankkeiden toteutumista ja uutisoimme mielenkiintoisimmista sivustollamme ja somessa.

Vuosien mittaan olemme myös tehneet muutaman erikoisprojektin. Vuonna 2017 olimme organisoimassa Suomen kansallisperhos -äänestystä, jonka tuloksena paatsamasinisiipi valittiin uudeksi Suomen kansallistunnukseksi esimerkiksi karhun, joutsenen ja kielon rinnalle.

Vuona 2017 perustimme Hausjärvellä Kakslammin luonnonsuojelualueen harvinaisen paahdeympäristön suojelemiseksi. Samalla varmistimme, että vanha soranottoalue säilyi alueen asukkaiden ulkoilu- ja virkistysalueena.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja otamme mielellämme vinkkejä vastaan. Myös lahjoitukset toimintamme tukemiseksi ovat tervetulleita!

Säätiö

Hallinto

Kurkiaura. Kuva: Tero Viherto
Pertti Nupponen

KTT, DI
Hallituksen puheenjohtaja

Pertti Nupponen (s. 26. elokuuta 1961 Tampereella) on toinen Vuokon Luonnonsuojelusäätiön perustajista ja on toiminut hallituksen puheenjohtajana sen perustamisesta alkaen vuonna 2007. Hän asuu Helsingissä. Nupponen on ollut nuoresta alkaen kiinnostunut luonnosta ja harrastanut perhosia, lintuja ja luonnonvalokuvausta, sekä toimi aktiivisesti koulun luontokerhossa. Perhosten ja lintujen seuranta on edelleen ykkösharrastuksena.

Nupponen on toiminut johtotehtävissä kansainvälisissä rakennustuotealan yrityksissä. Vuosina 2002-2012 hän toimi suomalais-ranskalaisessa betonielementtialan yrityksessä Consolis SAS:ssa ensin talous-ja rahoitusjohtajana ja 2006 alkaen Skandinavian, Baltian maiden ja Venäjän toimintojen johtajan tehtävissä. Vuosina 1990-2002 hän työskenteli kylpyhuonetuotteita valmistavassa Sanitecissa muun muuassa talousjohtajana ja yrityssuunnittelujohtajana.

Vuodesta 2013 alkaen Nupponen on toiminut hallitusammattilaisena ja sijoittajana. Sijoitusten kohteena ovat olleet kestävän kehityksen start-up ja kasvuyritykset.

Antti Halkka

Biologi, filosofian tohtori
Hallituksen varapuheenjohtaja

Antti Halkka (s. 17.3.1960) on Suomen Luonnon toimituspäällikkö ja tietokirjailija. Halkka tuntee työnsä kautta ajankohtaiset ympäristöasiat ja pitää erityisesti saaristo-, metsä- ja suoluonnosta. Tietokirjailijana ja myös tutkijana hän on perehtynyt monien eliöryhmien suojelukysymyksiin ja tutkimukseen.

Halkka on toiminut pitkään Suomen WWF:n merihyljetyöryhmän puheenjohtajana ja on Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtajana. Halkka on saanut osana työryhmiä useita tietokirjapalkintoja, tuoreimpana valtion tiedonjulkistamispalkinnon (2011). Hän on edustanut ympäristöjärjestöjen suojelubiologista näkökulmaa monissa valtionhallinnon työryhmissä (tuoreimpana siikatyöryhmä, 2012–2013) ja on Itämeren suojelukomission hyljetyöryhmän jäsen.

Aino Juslén

FT
Hallituksen jäsen

Aino Juslén on Suomen ympäristökeskuksen Syken luontoratkaisujen yksikön johtaja. Hän työskenteli aiemmin Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen eläintieteen yksikön johtajana ja koko museon johtajana. 2006-2010 Juslén koordinoi puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien PUTTE-tutkimusohjelmaa.

Juslén on ollut kehittämässä Suomen Lajitietokeskusta ja erityisesti sen viranomaisille suunnattuja palveluita Lajitietokeskuksen viranomaistyöryhmän puheenjohtajana. Hän osallistuu Syken johtaman Suomen ekosysteemiobservatorion kehittämiseen, joka yhdistää erilaista luontotietoa ja tarjoaa mahdollisuuden ekosysteemitason tutkimukseen.

Hän on aktiivinen myös kansainvälisessä biodiversiteettitiedon avaamiseen ja laajempaan käyttöön tähtäävässä työssä. Juslén on ollut mukana kahdessa edellisessä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa ja julkaissut niiden pohjalta tieteellisiä artikkeleita sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun uhanalaisuustiedon käytöstä päätöksenteon tukena.

Laura Parkko

Markkinoinnin tradenomi
Asiamies

Laura Parkko aloitti 1.1.2020 Vuokon Luonnonsuojelusäätiön osa-aikaisena tiedottajana. Vuoden 2021 alusta alkaen hän on hoitanut sekä säätiön asiamiehen, että tiedottajan tehtäviä.

Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen on hänelle tärkeää. Luonnossa Parkkoa vetää erityisesti puoleensa vanhat metsät, petolinnut ja luteet. Hän nauttii suuresti luontoretkistä ja vesistöihin tutustuu mielellään kanootin kyydissä. Parkko sai luvat petolinturengastukseen vuonna 2017. Hänelle luonnon valokuvaus on rakas harrastus. Parkko retkeilee aktiivisesti ympäri Suomea ja hän on tutustunut moniin luontokohteisiin myös ulkomailla.

Parkko oli pitkään Kymenlaakson Luonnonsuojelupiiri ry:n hallituksen jäsen ja toimi aiemmin myös Pohjois-Kymen Luonto ry:n sihteerinä.

Hänellä on monipuolinen kokemus viestinnästä ja markkinoinnista. Päätyönään hän toimii Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Summanjoen kunnostushankkeen viestintäasiantuntijana.

Säätiö

Säätiön historiaa

Isonsilmän kämppä Ruovedellä 1976. Kuva Jorma Isola.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön perustivat vuonna 2007 Pertti Nupponen ja Pirjo Pesola.

Taustalla on kehitys, jota 70-luvun nuori luontokerholainen on joutunut todistamaan. Vanhat seka- ja havumetsät ovat vähentyneet Etelä-Suomessa. Vain satunnaisesti rämähtää metso lentoon sienimetsälle lähteneen edestä. Kuukkelit eivät enää käy talviruokinnalla Ruoveden Siikanevan metsäkämpän pihassa. Myös perinteiset maatalousympäristöt ovat vähentyneet. Niityillä ja kedoilla elävien päiväperhosten kirjo on vaarantunut. Luonnon monimuotoisuus on kärsinyt, ja monien lajien selviäminen populaatioiden sirpaloituessa on vaarassa.

Maapallolla riittää ympäristöongelmia. Itämeren saastuminen, ilmaston lämpeneminen ja maapallon kasvavan ja vaurastuvan väestön aiheuttama luonnonvarojen käytön lisääntyminen ovat kaikki valtavia haasteita. Näillä alueilla tehdään töitä kansainvälisellä tasolla niin järjestöjen kuin hallitusten toimesta. Pienen säätiön mahdollisuudet vaikuttaa tämän kokoluokan asioihin ovat vähäiset.

Näistä lähtökohdista päätimme kohdistaa säätiön tarkoituksen selkeästi rajatulle alueelle: Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on perustettu suomalaisen luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi, katoavia elinympäristöjä ja niistä riippuvaisia eliölajeja auttamaan. Säätiö pyrkii toimimaan ketterästi ja tukemaan varsinkin sellaisia luonnon monipuolisuuden säilyttämiseen tähtääviä hankkeita, joihin muut tukitoimet eivät yllä.

Vuokko Luontokerhon hihamerkki
Vuokon luontokerhon hihamerkki

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön nimi juontuu toisen perustajan nuoruudesta Rellussa, silloisessa Tampereen Reaalilyseossa. Koulussa toimi – ja toimii vieläkin – perinteikäs ja aktiivinen luontokerho Vuokko, jonka toiminnassa mukana vietetyt vuodet ovat vaikuttaneet monen nuoren käsitykseen luonnon- ja ympäristönsuojelun tärkeydestä.

Säätiö

Yhteystiedot


Sähköposti:
info [at] vuokonluonnonsuojelusaatio.fi

Postiosoite:
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö
Asiamies Laura Parkko
Hirveläntie 49
45910 Voikkaa

Puhelin:
040 596 2224

Ladattavat aineistot

Voit ladata aineistot alla olevista linkeistä.

Hankeraporttilomakkeen voi palauttaa sähköpostitse liitetiedostona osoitteeseen:

info [at] vuokonluonnonsuojelusaatio.fi