Suojelimme 32 hehtaaria arvokasta paahdeympäristöä

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on perustanut Hausjärven Ryttylään 32 hehtaarin luonnonsuojelualueen.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on perustanut Hausjärven Ryttylään 32 hehtaarin luonnonsuojelualueen. Uusi Kakslammin luonnonsuojelualue sisältää harvinaista, harjumetsätyyppistä paahdeympäristöä. Siellä elää runsaasti uhanalaisia hyönteisiä ja harvinaisia kasveja. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö suojeli alueen yhteistyössä Rudus Oy:n kanssa.

Kakslammin hiekkamonttu
Kakslammin hiekkamonttu

Entinen soranottokohde

Kanta-Hämeessä sijaitseva Kakslammin luonnonsuojelualue on entinen soranottokohde. Vaikka alue on vahvasti ihmisen muokkaama, se on oikea harvinaisten lajien keidas: siellä esiintyy lukuisia uhanalaisia hyönteisiä ja niille elintärkeitä kasvilajeja.

”Kakslammin luonnonsuojelualue on lajistoltaan erittäin arvokas. Luontaiset paahdeympäristöt ja niiden lajit harvinaistuvat koko ajan. Tarkasteltuamme alueen lajistoa totesimme, että paikka on ehdottomasti suojelemisen arvoinen”, kertoo Vuokon Luonnonsuojelusäätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Nupponen tyytyväisenä.

Isotoukohärkä © Tapio Kujala

Hyönteislajeista alueelta on löydetty muun muassa erittäin uhanalaiset (EN) maitekiiltokääriäinen, keltasiimakiertomehiläinen ja isotoukohärkä sekä vaarantuneet (VU) mansikkavarsikoi, maitepunatäplä, ja sysimaamehiläinen.

Alueella kasvaa myös rauhoitettua masmaloa. Useiden kasvilajien kasvustot ovat niin laajoja, että uhanalaiset hyönteiset voivat muodostaa alueelle pysyviä kantoja.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tavoite on pitää alue riittävän avoimena ja paahteisena ympäristönä estämällä sen umpeenkasvu ja siellä kasvavien lupiinien leviäminen. Lisäksi kohteessa olevan lahopuun määrää pyritään lisäämään, jotta siellä elävä hyönteislajisto rikastuisi edelleen.

Ainutlaatuinen yhteishanke

Soranotto nyt perustetulla suojelualueella loppui 1990-luvulla. Alueen omistanut Rudus Oy huolehti sen jälkeen alueen jälkihoidosta ja maisemoinnista luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen. Rudus myi alueen elokuussa Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle nimellisellä yhden euron hinnalla.

Kohteessa on harvinainen masmaloalue © Rudus Oy

Jatkossa alueen luontoarvoja hoitaa Vuokon Luonnonsuojelusäätiö yhteistyössä Hausjärven kunnan ja urheiluseura Ryttylän Kirin kanssa. Alueen hoidossa ja sen tutkimuksessa tullaan tekemään yhteistyötä myös ympäristönsuojelujärjestöjen ja hyönteisharrastajien kanssa.

Hanketta voi pitää hyvin ainutkertaisena: siinä liikeyrityksen, luonnonsuojelusäätiön, kunnan, urheiluseuran ja ELY-keskuksen saumaton yhteistyö johti uuden luonnonsuojelualueen syntymiseen niin, että alue säilyy myös jatkossa virkistys- ja luontoarvoiltaan rikkaana.

Kakslammin virkistyskäyttö ja suojelu tukevat toisiaan

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö ja Hausjärven kunta ovat tehneet pitkäaikaisen vuokrasopimuksen alueella olevien ulkoilureittien käytöstä. Alueella on suositut ulkoilureitit ja frisbeegolf-rata, jotka säilyvät aktiivisessa käytössä.

”Tässä tilanteessa kaikki voittavat. Kaikenlainen liikunta alueella on luonnolle hyväksi, koska se edesauttaa maanpinnan pysymistä avoimena”, Pertti Nupponen riemuitsee.

”Kuntalaisten iloksi alueen suojelu varmistaa sen, että se tulee säilymään virkistyskohteena. Yhdessä tulemme pitämään huolta, että se säilyy myös jälkipolville.”

Hämeen ELY-keskus hyväksyi 6.10.2017 alueen suojelun harvinaisena harjumetsätyyppisenä paahdeympäristönä.

Kakslammin luonnonsuojelualueen perustaminen on osa Suomi 100 -ohjelmaa sekä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kampanjaa ”Luontolahjani satavuotiaalle”.

Lisätietoja: tiedote ePressi-palvelussa.

Katso myös mainio, hankkeesta kertova video Youtubesta!