Pohjanmaan kallisarvoiset metsät halutaan suojeluun

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistamissa metsissä elää rikas uhanalaislajisto. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö rahoitti luontokartoituksia, joiden pohjalta syntyi esitys kymmenen metsäkohteen suojelemiseksi alueilla. Kartoitukset todistavat kohteissa asuvan suojelunarvoisen lajikirjon.

Luonto-Liitto Pohjanmaa, Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Ostrobothnia Australis ja Vaasan ympäristöseura (Vasa miljöförening) julkaisivat kartoitusten pohjalta syntyneen suojeluesityksen maaliskuussa 2017. Järjestöt esittävät kymmenen metsävaltaisen kohteen (yhteensä 306 ha) suojelua Vaasassa ja Mustasaaressa.

Vaasan ja Mustasaaren suojelemattomista metsistä löytyi Vuokon säätiön tukemissa maastokartoituksissa useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä kääpälajeja. Metsistä havaittiin vuosina 2015–2016 esimerkiksi maakunnassa harvinaiset tippakääpä, rusokantokääpä, kuusenpiilojäkälä ja aarnisammal. Pohjanmaalle uusina lajeina löytyivät alueellisesti uhanalaiset känsäorvakka, pitsikääpä ja seulakääpä.

Monet havaituista käävistä ovat lahopuulla kasvavia vaateliaita vanhan metsän lajeja. Lajit löytyivät suojelemattomista metsistä, jotka Vaasan kaupunki omistaa. Kartoittajat pitävät lajilöytöjä erittäin merkittävinä. Pääkartoittajina toimivat Vaasan ympäristöseuran varapuheenjohtaja Birthe Weijola ja metsäasiantuntija Keijo Savola.

”Monilla kartoitetuista alueista on lisäksi monipuolinen linnusto, johon kuuluu myös valtakunnallisesti vaarantuneita ja silmälläpidettäviä lajeja. Kohteilla esiintyy myös vaarantuneita ja silmälläpidettäviä jäkälä- ja sammallajeja”, Weijola kertoo.

Arvokasta metsää harvennettu suojeluesityksen jälkeenkin

Suojeluesityksen tehneet järjestöt toivovat Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan ryhtyvän aktiivisesti edistämään esitettyjen kohteiden lakisääteistä suojelua.

”Luonnonsuojelualueet ovat elintärkeitä niille noin kahdeksallesadalle uhanalaiselle metsälajille, jotka eivät säily tehokkaasti hoidetuissa talousmetsissä”, suojeluesityksessä todetaan. ”Esitykseen sisältyvät metsät ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja ympäristökasvatuksen kannalta.”

Vaasan ja Mustasaaren metsissä on maankohoamiseen liittyviä luontoarvoja: kuvassa metsäluhta suojeltavaksi esitetyllä alueella. Kuva: Birthe Weijola

Suojeluesityksen mukaan Vaasan ja Mustasaaren alueella on valtakunnallisestikin arvioiden rikasta ja monipuolista metsäluontoa: ”Seudun metsien tyypillisiin piirteisiin kuuluvat muun muassa kivikkoisuus, pienipiirteisyys ja maankohoamisrannikon erityiset luontotyypit ja kehityssarjat.”

Vaasan kaupungin asettama virkamiestyöryhmä valmistelee kaupungin vastausta suojeluesitykseen. Uudessa yleiskaavassa arvokkaiden metsien kohdalle on suunniteltu monenlaista toimintaa. Kaupunki on hakannut metsää yhdellä esitetyistä suojelukohteista suojeluesityksen julkistamisen jälkeen.


Lue lisää: Suojeluesitys

Uutisia Weijolan ja Savolan havainnoista:

Yle: Suojelemattomasta metsästä löytyi harvinaisia lajistoaarteita Vaasassa – maankäyttö uhkaa

Pohjalainen: Vaasan metsistä löytyi merkittäviä lajistoaarteita