10-vuotias Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakoi apurahoja

10 vuoden ikään ehtinyt Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakaa tänä vuonna apurahoja peräti 36:lle suomalaisen luonnon suojelua edistävälle hankkeelle.

Juhlavuottaan viettävä säätiö sai ennätysmäärän apurahahakemuksia, 87 kappaletta. Hakemusten suuri määrä ilmentää laajan suojeluinnostuksen lisäksi huolestuttavaa kehitystä luonnonsuojelun julkisessa rahoituksessa. Useampi tänä vuonna tukemistamme hankkeista on sellainen, jota on aiemmin rahoitettu tai tulisi rahoittaa julkisin varoin.

”Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista arvokasta tietoa tuottava tunturiperhosseuranta ja yöperhosseurannan kehittäminen ovat hankkeita, joiden tulisi selvästi saada rahoitusta julkisista lähteistä”, sanoo säätiön asiamies Vesa Lepistö. ”Erikoista on myös, että yliopistot joutuvat nykyään hakemaan rahoitusta tutkimushankkeisiinsa pieneltä yksityiseltä säätiöltä.”

Tukea suomalaisen luonnon suojeluun

Tuemme useita monivuotisia suojelu- ja tutkimushankkeita. Esimerkiksi edellä mainitut pitkäkestoiset seurannat ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta ympäristössä tapahtuvia muutoksia voi ymmärtää.

Suomen uhanalaisen tunturiperhoslajiston seuranta alkoi jo vuosina 2008–2010 Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahoilla. ”Sen jälkeen seuranta pyöri pääasiassa julkisen tuen turvin. Sen supistamisen vuoksi jatkamme hankkeen rahoittamista”, Lepistö toteaa. Seuranta tuottaa merkittävää tietoa tunturiluonnon sopeutumisesta ilmastonmuutokseen.

Perhoshankkeet juhlivat kansallisperhosen siivittämänä

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön myöntämien apurahojen pääpaino on edelleen uhanalaisia ja harvinaisia lajeja kartoittavissa ja konkreettisesti suojelevissa hankkeissa. Myönsimme apurahoja eri puolilla Suomea toteutettaviin hankkeisiin yhteensä 23 600 euron edestä. Säätiö on vuosien varrella myöntänyt apurahoja noin 245 000 euroa yhteensä 180 hankkeelle.

Säätiön tänä vuonna tukemia, suoria suojelutoimia edustavia hankkeita ovat muun muassa kutusoraikkojen rakentaminen vaelluskaloille sekä lepakoiden talvehtimispaikkojen ja lajistoltaan arvokkaiden niittyjen kunnostaminen.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön käynnistämä äänestys Suomen kansallisperhosesta siivitti apurahaa yhdelletoista perhosiin liittyvälle hankkeelle. Myönsimme useita apurahoja myös kartoituksiin, joissa kerättyjä tietoja hyödynnetään Suomen lajiston uudessa uhanalaisuusarvioinnissa. Kahdeksan apurahaa myönnettiin hankkeisiin, jotka liittyvät säätiölle tärkeään suoluonnon suojeluun.

Katso kaikki myönnetyt apurahat tästä