Pohjolan uhanalaiset orkideat -kirja ilmestyi

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö oli yksi kirjahankkeen tukijoista.

Aulikki Salmian kirjoittama kirja käsittelee Pohjolan (Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin) luonnonvaraisia kämmekkäkasveja eli Orchidaceae-heimon lajeja. Mukana on 67 taksonia (lajeja, alalajeja, muuntumia). Suurin osa niistä on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä jollakin alueella Pohjolassa. Pääpaino on uhanalaisuustarkastelussa. Kirjan avulla selviää minkälaisessa ympäristössä Pohjolan orkideat kasvavat ja miksi ne ovat uhanalaisia. Orkidealajien lisäksi esitellään 43 luontopaikkaa, joissa kämmeköitä vielä kasvaa.

Pohjolan uhanalaiset orkideat -kirja

Kirjoittaja, Aulikki Salmia on Helsingin yliopiston kasvitieteen dosentti ja saman yliopiston lehtori (emer.). Hän on luennoinut yli 20 vuoden ajan Pohjolan uhanalaisista orkideoista.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö oli yksi kirjahankkeen tukijoista. Osaksi tämän tuen avulla kirjan kustantajana toiminut Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys ry. pystyi julkaisemaan kirjan.