Vuoden 2015 apurahat jaettu

Vuoden 2015 apurahoja suunnattiin uhanalaisen suoluonnon suojeluun ja nuorten luontoharrastukseen

Säätiön hallitus jakoi 26 000 euroa yhteensä 24 hankkeeseen. Professori Kauri Mikkolan muistoapurahoista tukea myönnettiin kolmelle hankkeelle 2000 euroa.

Suoluonnon eliöstön tutkimusta tuettiin neljässä hankkeessa. Tämän vuoden suurimman apurahan, 2400 euroa, sai Markku Suoknuuti uhanalaisen suoruuhikasperhosen esiintymisen selvittämiseen Kaakkois-Suomen suojelukohteiksi suunnitelluilla soilla. Nuorten luontoharrastukseen tukea saivat Savo-Karjalan luontopiirin luontoleirit sekä Vuoksenniskan koulun tukiluokan projekti.

Rahoitusta saaneista hankkeista kahdeksan liittyi uhanalaisten perhosten ja hyönteisten suojeluun. Näistä suurimman apurahan sai EU:n direktiivilaji kirjoverkkoperhosen esiintymän kartoitus Sipoon Linnanpellon alueella, jossa on suunnitteilla kiviainesten louhintahanke (tutkimusryhmä Mar Cabeza, Marjo Saastamoinen, Marko Nieminen).

Tukea saivat myös mm. tunturihaukan suojelu, metsien suojelu, niittyjen ja tienvarsien hoitohankkeet, kultapistiäisten määritysopas, sekä maatalousalueiden luontoarvojen suojeluun tähtäävä hanke.

Katso lista kaikista hankkeista tästä linkistä.