Vuoden 2022 apurahat ovat haettavissa

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahoja voi hakea 1.2.–31.3.2022. Jaamme vuonna 2022 apurahoja noin 20-25.000 euroa.

Apurahat jaetaan useiden hankkeiden kesken. Myönnettävät apurahat ovat tyypillisesti tasolla 500–2000 euroa hankkeesta ja suojelullisesta merkittävyydestä riippuen.

Säätiö tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Suomessa. Apurahahankkeen tulee kohdistua mahdollisimman suoraan käytännön luonnonsuojeluun. Suosimme hankkeita, joilla parannetaan uhanalaisten lajien tai elin- ympäristöjen tilannetta tai tuntemusta. Opinnäytetöitä, julkaisuja tai muita tieteellisiä tutkimuksia tuetaan silloin, kun ne liittyvät samalla välittömään suojelutyöhön.

Säätiöllä on erityisalueita, joihin etsimme hyviä apurahaprojekteja.

Vuonna 2022 erityisteemoina ovat
– hyönteiskadon ja pölyttäjien tutkimus
– suo- ja kosteikkoluonnon seuranta ja suojelu
– paahdeympäristöjen, kuten harjualueiden, radan- ja tienvarsien sekä entisten soranottoalueiden
hoito, ennallistaminen ja suojelu
– rantaluonnon tuntemus, hoito ja suojelu
– lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen edistäminen

Tutustu aiempien vuosien apurahahankkeisiin www.vuokonluonnonsuojelusaatio.fi/projektit

Perusteemanamme ovat kaikenlaiset hankkeet, jotka suojelevat monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja konkreettisella tavalla. Perhoset ja hyönteiset ovat usein kohteenamme, mutta tuemme kaikkien eliöryhmien suojelua. Hakijalla tulee olla hyvä asiantuntemus hankkeen aihealueella. Säätiö edellyttää loppuraporttia tai vastaavaa esitystä toteutetusta hankkeesta.

Lisätietoja ja ohjeet apurahojen hakemiseen löytyvät osoitteesta
www.vuokonluonnonsuojelusaatio.fi/apurahat