Vuokon apurahat 2014

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakoi 20 200 euroa apurahoja viidelletoista hankkeelle, jotka liittyvät uhanalaisten tai huonosti tunnettujen lajien suojeluun ja tutkimukseen. Tukea jaettiin myös metsien suojeluun ja nuorille tarkoitettuihin leireihin.

Merkittävä osa apurahoista kohdistuu perhosten ja muiden hyönteisten tutkimukseen. Perhos- ja hyönteislajiston koostumusta selvitetään Enontekiön käsivarren tunturialueella. Myös Ahvenanmaalla kahdenkin tutkijaryhmän voimin selvitetään niin ikään perhoslajiston koostumusta ja ilmastonmuutoksen vaikutusta. Huonosti tunnetulla Suomenselkä-Maanselkä alueella selvitetään uhanalaisten suoperhosten tilannetta. Tämä Suomen luonnonsuojeluliiton projekti sai suurimman yksittäisen apurahan 3500 euroa.

Kaksi nuorille suunnattua luonnonsuojeluun ja tuntemukseen aktivoivaa leiriä saivat tukea: Lepakkotutkimusleiri Pohjois-Karjalassa ja haittakasvi jättipalsamin hävittämiseen järjestettävä työleiri Lopella.

Metsien suojelua edistetään apurahoilla, joiden avulla kartoitetaan Pohjanmaan yhteisömetsiä ja tehdään niistä suojeluehdotus, sekä tutkitaan Venäjän Karjalassa sijaitsevan Kivatsun luonnonpuiston puuston rakennetta verrokkina Suomen vastaaville suojelualueille.

Saaristomeren ulkosaariston toistaiseksi huonosti tunnettuja rantavalleja tutkitaan systemaattisesti nyt ensimmäisen kerran.

Säätiö tukee myös kahden uraa uurtavan julkaisun tekemistä: Hämähäkkieläimiin kuuluvien lukkien ja valeskorpionien ensimmäinen suomenkielinen määritysopas, sekä uhanalaisten perhosten ravintokasviopas ”Luonnonystävän perhospuutarha”.

Tähän mennessä säätiö on tukenut luonnonsuojelua 170.000 eurolla noin sadassa eri kohteessa.

Katso luettelo kaikista Vuokon Luonnonsuojelusäätiön 2014 tukemista hankkeista.