Maakotkia houkutellaan entisille levinneisyysalueilleen kahden tekopesähankkeen voimin

Maakotkan pesiin ei eteläisessä Suomessa juuri törmää.

Maakotkan pesiin ei eteläisessä Suomessa juuri törmää. Vaarantuneeksi luokitellun päiväpetolinnun pesimäalue on kaventunut pohjoisemmaksi sopivien pesäpaikkojen ja saaliseläinten puutteessa. Kantaa on verottanut myös kotkien vainoaminen niiden saalistamien poronvasojen takia. Vainot ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi korvausjärjestelmän uudistamisen myötä.

Maakotkia houkutellaan takaisin etelään tekopesiä rakentamalla. Vuonna 2018 Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tuki kahta hanketta, joissa kokeneet kotkatuntijat Risto Sulkava ja Jouni Lamminmäki rakensivat useita pesiä levinneisyysalueen eteläreunalle pesimäalueen laajentamiseksi.

Tekopesää rakentaessa sopivan paikan valinta voi ratkaista sen, tuleeko pesälle käyttöä vai ei. Kotka pesii yleensä vanhan männyn latvaan rakentamassaan risulinnassa, josta suuren linnun pitää päästä heittäytymään lentoon mieluiten useampaan suuntaan. Sulkava tiivistää tärkeimmät vanhalla kotkamiesten lausahduksella: ”Kotkan pitää nähdä pesältä koko maailma, mutta pesä ei saa näkyä oikein minnekään.” Kotka tarvitsee myös pesimärauhan, ja paikanvalinnassa ongelmaksi voikin muodostua ihmistoiminnasta kotkalle aiheutuva häiriö.

 

Lamminmäen hanke

Tekopesät rakennettiin Lamminmäen hankkeessa Metsähallituksen suojelualueelle, ja sopivan paikan valinta tehtiin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Aiemmista tekopesähankkeista innostuneet yksityiset maanomistajat tarjosivat Sulkavan hankkeeseen sopivat alueet. Kotkille sopivia pesäpaikkoja hahmoteltiin aluksi kartoista ja ilmakuvista, mutta lopulliset valinnat tehtiin maastossa.

Lamminmäen hankkeessa maakotkien suojeluun yhdistyi luontokasvatus: Mukana projektissa oli ala- ja yläkouluikäisiä lintuharrastajan alkuja oppimassa tekopesien rakennusta ja rengastusta.

”Olin itse puussa ja lapset olivat alhaalla. He toimittivat minulle tavaraa vetämällä narulla minulle kamat sinne. He myös sahasivat kuusenoksia ja hinasivat minulle puuhun. Mä vain seisoskelin ja naulasin, lapset toimittavat tarpeet. Ja tykkäsivät tehdä alhaalla hommaa. Sitä kautta oppii.”

Luontokasvatusta lapsille
Jouni Lamminmäki opetti nuorille apureilleen tekopesien rakentamista ja rengastamista

Tulevina vuosina nähdään, tulevatko pesät käyttöön. ”Pesintöjen mahdollisesti myöhemmin alkaessa poikaset rengastetaan. Samoissa pesissa voi pesiä useita muitakin lajeja”, Sulkava kertoo.