Opas soiden ennallistamiseen käsityönä

Ari ja Matti Aalto kirjoittivat Vuokon Luonnonsuojelusäätiön rahoittamana hienon oppaan soiden ennallistamisesta käsityönä.

Ari ja Matti Aallon kirjoittama opas selittää mihin soiden ennallistamista tarvitaan.

Soiden ennallistamisopas, Ari ja Matti Aalto

1) Miksi ennallistaa?

– Soiden laaja ojittaminen on köyhdyttänyt suoluontoa, vesistöt ovat tummuneet humuksesta ja soiden virkistyskäyttö on kärsinyt. Ennallistaminen palauttaa suon ja sen ympäristön luonto- ja virkistysarvoja.

Lisäksi luonnontilaiset suot hidastavat ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä ilmakehästä ja varastoimalla sen turpeeksi.

Tiesitkö, että keskimääräisen suomalaisen elinikäisen hiilijalanjäljen voi kompensoida ennallistamalla noin 3 hehtaaria ojitettua suota?

2) Miksi ennallistaa käsin?

– Hyvin suunniteltu ennallistaminen käsipelein on osoittautunut panostukseen nähden tehokkaaksi keinoksi. Käsin patoamisen tavoitteena ei tarvitse olla suon jokaisen ojan tukkiminen. Muutamat täsmätoimet saavat laajat alueet vettymään ilman, että maastoon jää merkittäviä jälkiä. Opas tarjoaa ohjeet työhön ilman kaivinkonetta.

Ote ennallistamisoppaan patoamisohjeista.

Opas on ladattavissa ilmaiseksi täältä (linkki vie Suomen luonnonsuojeluliiton sivuille).

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tuki oppaan kirjoittamista ja julkaisemista 800 eurolla.