Pörriäisten paratiisi

Antskogissa on tavoitteena turvata pölyttäjien elinalueet

Antskogissa toteutetaan yhteisvoimin luonnon monimuotoisuutta edistävää sekä kylän viihtyisyyttä lisäävää toimintaa. Kyläseura on pitkäjänteisellä työllään ja kylän yhteisillä talkoilla sekä työpajoilla ennallistanut kylän kahta niittyä. Keväällä 2024 niityille asennettiin niittyjen hoitamisesta kertovat infotaulut, jotka toteutettiin Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahan tuella. Infokylttien julkistamistilaisuus järjestetään Antskogissa luonnonkukkien päivänä, eli sunnuntai 16.6.2024.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö edellyttää apurahojen saajilta hyvää asiantuntemusta hankkeen aihealueesta. Antskogin Kyläseura Ry:n hallituksesta löytyykin osaavia ja ammattitaitoisia henkilöitä, joten niittyjen ennallistamista on toteutettu järkevästi ja asiantuntevasti.

Kylän yhteinen projekti

Antskogin kyläseuran keskeisenä tavoitteena on kylän luonnon monimuotoisuuden ja viihtyisän ympäristön säilyttäminen. Työtä on pohjustettu kartoittamalla Antskogin kylän tulokas- ja vieraslajit. Näitä lajeja on poistettu alueelta luonnonmukaisin menetelmin, kuten niitoilla ja kaivamalla kasvit juurineen maasta.

-Lajien monimuotoisuuden lisäämiseen tarvitaan edelleen toimia, jotta löydetään alueen maaperälle sopivia lajeja. Tarvitaan esimerkiksi maaperäanalyysiä, jotta voidaan toteuttaa näille niityille sopivien lajien kylvöä ja istuttamista. Kaikki toimet edellyttävät talkoita, työpajoja ja asiantuntijakonsultaatiota, kyläseuralta todetaan.

Talkoot ja hyönteishotellien rakennustyöpajat tarjoavat kyläläisille mahdollisuuden osallistua yhteisen ympäristön vaalimiseen sekä tietoa alueen monipuolisesta lajistosta.

Torin kuiva ketoniitty

Antskogissa on ennallistettu kuivaa niittyä niittämällä, haravoimalla sekä peltokanankaalia ja ukonpalkoa poistamalla.

Niitto toistetaan vuosittain ja niittojäte kerätään pois, mikä vähentää maaperän ravinteiden määrää ja edistää niittylajiston kehittymistä. Alueelle on jo ilmestynyt päivänkakkaraa, keltasauramoa, harakankelloa ja siankärsämöä. Ketoneilikka on ilahduttavasti runsastunut hoidon myötä. Lajit ovat edesauttaneet muun muassa perhosten lisääntymistä.

-Kasvien määrä niityllä lisääntyy vuosittain ja vuonna 2023 toriniityllä kasvoi jo 109 eri kasvilajia, kyläseurassa iloitaan.

Niitylle on myös rakennettu hyönteishotelleja sekä pörriäisaita. Hyönteishotelli työpajaan osallistui jopa 15 lähialueen perhettä. Hyönteishotellit asennettiin toriniityn laidalle vanhaan latoon, jossa ne ovat vierailijoiden ja ohikulkijoiden näkösällä, mutta hyönteisille rauhallisessa paikassa.

-Samalla teimme ympäristökasvatustyötä ja kerroimme lapsille hyönteisten tärkeydestä.

Hiilimontun kostea niitty

Kostean niityn historia alkoi jo 1950-luvun alussa, kun Antskogin Verkatehtaalle rakennettiin tehtaan yläpuolelle pannuhuone ja hiilivarastoksi hiilimonttu.

Tehtaan toiminnan lakattua hiilimonttu jäi tyhjäksi tilaksi, joka ajan kuluessa ruohottui ja vesakoitui. Vuonna 2016 monttu tasoitettiin ja kyläseura alkoi hoitaa aluetta niittynä vuonna 2018. Kasvi- ja hyönteislajit lisääntyvät myös tällä niityllä joka vuosi.

Kosteikkoniittyä on ennallistettu noin kolmen vuoden ajan poistamalla leppää, niittämällä ja haravoimalla sekä yrittämällä lisätä lajeja luonnon siemenistä. Molemmilla hoidetuilla niityillä esiintyy myös yleisesti joessa kuoriutuneita sudenkorentoja. Antskogin kylällä ja sen lähituntumassa on havaittu vuoteen 2023 mennessä 31 eri sudenkorentolajia

 

Tietoa niittyjen kunnostuksesta ja päivittyvät kasviluettelot löytyvät Antskogin kyläseuran kotisivuilta