Uhanalaisten metsälajien esittelysivut (SYKE)

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö myönsi Suomen ympäristökeskukselle apurahaa nettisivuilla olevien uhanalaisten metsälajien esittelysivujen päivittämiseen.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö myönsi 2014 Suomen ympäristökeskukselle 2500 euroa nettisivuilla olevien uhanalaisten metsälajien esittelysivujen päivittämiseen. Sivut on tehty metsäalan toimijoiden ja lajiasiantuntijoiden yhteistyönä; tarkoituksena antaa yleistietoa uhanalaisista lajeista metsätalouden ja maankäytön suunnitteluun sekä erilaisiin lajisuojelun tehtäviin. Esittelyissä kuvataan lajien keskeiset tuntomerkit, elinympäristövaatimukset ja uhkatekijät sekä annetaan hoitosuosituksia.

Esimerkki esittelysivusta (suoneidonvaippa)

Saadulla apurahalla päivitettiin kaikkiaan 346 esittelysivua vastaamaan viimeisimmän lajien uhanalaisuusarvioinnin (Suomen lajien uhanalaisuus 2010, Punainen kirja) tuloksia. Muun muassa uhanalaisuusluokat korjattiin ja tekstejä muokattiin vastaamaan uutta luokitusta. Myös lajien rauhoitukset ja kuuluminen erityisesti suojeltaviin/uhanalaisiin lajeihin korjattiin uusimman luonnonsuojeluasetuksen (471/2013) mukaisiksi.

www.ymparisto.fi