Vuokon luonnonsuojelusäätiön tuella inventoitiin arvometsiä Lapissa.

Inventointeja tehtiin Metsähallituksen sekä Inarin yhteismetsän mailla.

Kesällä 2019 inventoinneissa Inarista, Hammastunturin erämaan itälaidalta Pasasjärveltä paljastui 9000 hehtaarin laajuinen pääosin kirveenkoskematon metsäerämaa, jonka ekologinen arvo on mittaamaton. Kokonaan suojelemattomalta alueelta on vapaaehtoisten toimesta löydetty noin 2500 punaisen kirjan lajin esiintymää, joukossa lukuisia erittäin uhanalaisia kalkki- ja lutikkakääpiä.

Vastaavia runsaspuustoisia tuhansien vuosien jatkumon omaavia ikimänniköitä ei samassa mittakaavassa ole edes Lapin suojelualueilla. Valtion tulisikin viipymättä ryhtyä neuvottelemaan alueen suojelusta ja korvausten maksamisesta yhteismetsän kanssa, jottei tätä kansainvälisestikin merkittävää aluetta hävitetä. Hakkuut ovat toistaiseksi pysähdyksissä FSC-metsäsertifikaatin kontrolloidun puun että PEFC-sertifikaatin vaatimusten vuoksi.

Hammastunturin erämaan itäpuolisista ikimetsää. Kuva: Ari Aalto

Myös Metsähallituksen hallinnoimilta valtion mailta löytyi runsaasti suojelunarvoisia kohteita.

Esimerkkinä mainittakoon Sodankylän ja Pelkosenniemen rajalla sijaitseva Ellitsan alue, jossa suojelualueisiin rajautuu satoja hehtaareita suojelemattomia ikimetsiä. Pelkästään näistä metsistä kesän 2019 kartoituksissa löytyi yksi erittäin uhanalaisen (EN), 272 vaarantuneen (VU), 251 silmälläpidettävän (NT) ja 55 vanhan metsän indikaattorilajin esiintymää.

Piettunturinkuru. Kuva: Ari Aalto

Vuokon luonnonsuojelusäätiön tukemissa kartoituksissa kerättyä arvokasta lajisto- ja maastotietoa on jo merkittävästi hyödynnetty alueiden suojeluponnisteluissa.

Tavoitteena on, että ikimetsien hakkuiden aika Suomessa olisi vihdoin ohi.