Pohjanmaan kallisarvoiset metsät halutaan suojeluun

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistamissa metsissä elää rikas uhanalaislajisto.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö rahoitti luontokartoituksia, jotka todistavat kohteissa asuvan suojelunarvoisen lajikirjon. Havaintojen pohjalta syntyi esitys kymmenen metsäkohteen (yhteensä 306 ha) suojelemiseksi.

Lue lisää sivultamme