Talkoissa yhdistyy huvi ja hyöty

Kakslammin luonnonsuojelualueella edistetään monimuotoisuuden säilymistä ainutlaatuisella paahdealueella

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tavoitteena on hoitaa Ryttylän entistä soranottoaluetta erilaisin aktiivisin toimenpitein, jotta alueella maanpinta pysyy riittävän avoimena paahdealueen lajien säilymisen turvaamiseksi. Tähän kuuluu lupiinien leviämisen estäminen sekä taimikon harkittu raivaaminen niin tasamaalta kuin rinteiltä umpeenkasvun estämiseksi. Työtä asian eteen tekee oman henkilökunnan lisäksi myös vapaaehtoiset.

 

CGI:n henkilökunta palasi Kakslammille talkoisiin

CGI on yksi suurimpia IT-yrityksiä Suomessa ja maailmalla. Yrityksellä on Suomessa 3 800 työntekijää yli 160 paikkakunnalla. Henkilöstölle annettiin jälleen mahdollisuus vaihtaa etäpäivä ulkoiluun ja luonnonsuojelutyöhön. Jo neljättä kertaa CGI:n väkeä saapui Kakslammin luonnonsuojelualueelle talkoisiin.

Talkoisiin osallistui kesällä 2023 seitsemän henkilöä. Hyvässä säässä ja kivassa porukassa työ eteni hyvää vauhtia. Talkoolaiset jatkoivat edellisien vuosien tapaan lupiinin poistoa. Kun talkoot on järjestetty useana vuotena samassa paikassa, pääsevät talkoolaiset todistamaan onnistuneen työn jälkeä. Työtä oli ohjaamassa Minna Erkalan, jonka pitkäjänteisestä työstä Kakslammilla Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on erittäin kiitollinen. Kesän aikana Minna jatkaa alueella lupiinin poistoa.

Ahkeria CGI:n talkoolaisia. Kuva: Minna Erkalan

Kakslammi osana Helmi-ohjelmaa

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on saanut avustusta Kakslammin luonnonsuojelualueen paahdealueen hoitotöihin Helmi-ohjelmalta.

Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäris­töjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman vahvistaa Suomen luonnon moni­muotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnos­tamalla vesi-ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensi­dontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

 

Haluaisitko Sinä tulla työyhteisösi tai yhdistyksesi kanssa viettämään päivää Kakslammilla talkoiden parissa? Ota yhteys info@vuokonluonnonsuojelusaatio.fi