Vuokon luonnonsuojelusäätiö myönsi apurahaa 28 projektille

Apurahojen avulla toteutetaan monipuolisia hankkeita ympäri Suomen

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö myöntää apurahaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä tukeviin hankkeisiin. Säätiön hallitus on jakanut tämän vuotiset apurahat. Kaikkiaan avustuksia myönnettiin 28 projektille yhteensä 17560 euroa. Hakemuksia saatiin kiitettävät 90 kappaletta.

Alla kuvauksia muutamista myönnetyistä apurahoista.

Luonto tutuksi lapsille

Antskogissa toteutetaan Vuokon luonnonsuojelusäätiön apurahojen avulla Pörriäisten kylät, lapsille oppia ja iloa luonnosta! -työpajat lapsille. Työpajoissa opetetaan lapsille ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä. Hyönteisistä ja kasveista jaetaan tietoa lapsentajuisesti ja kokemuksellisen oppimisen kautta. Hyönteisetkin tarvitsevat turvallisen kodin, ruokaa ja tilaa. Työpajat aloitetaan satuhetkellä luonnossa. Ympäristökasvattaja Hanna Utriaisella ja puutarhuri Anne Väinämöllä on vahva kokemuspohja ympäristökasvatustyöpajoista lapsille kouluympäristössä. 

Alajärven 4H-yhdistyksen hanke järjestää kesällä ja syksyllä 2023 lasten Metsäsalapoliisit kerhon ja lasten tapahtuman, joiden tavoitteena on lisätä lasten luontotietoisuutta ja herättää kiinnostusta ympäristön suojeluun. Hankkeessa tutkitaan luontoa tutkimusreppuja hyödyntäen.

Kuvataiteilija Niina Kestilän hankkeessa Luontopäiväkirja-paja – kuvataide lasten ja nuorten luontosuhteen syventäjänä kannustetaan lapsia ja nuoria ottamaan tavaksi luonnon tarkkailun, kuvittaen havainnot luontopäiväkirjaan. Lajikirjon näkeminen ja ymmärtäminen innostaa hakemaan tietoa luonnon ihmeistä.

Monimuotoinen luonto

Vuonna 2023 apurahaa myönnettiin muun muassa hiekkakuopan muuttamiseksi paahdeympäristöksi ja soiden kartoitukseen. Apurahaa myönnettiin myös rantaluonnon hoitoon ja ennallistamiseen laiduntamisella. Osuuskunta Myötävoiman hankkeessa Lähiluonto ja jokamiehen oikeudet tutuiksi maahanmuuttajille järjestetään Joensuun Kuhasalossa viisi retkeä, joiden aikana maahanmuuttajat pääsevät tutustumaan alueen luontoon. Retken lomassa kerrotaan myös seikkaperäisesti luonnossa liikkujan oikeudet ja velvollisuudet. Retket järjestetään yhteistyössä SPR:n Joensuun vastaanottokeskuksen kanssa. 

Kaloja ja hyönteisiä

Apurahoja myönnettiin myös Pro gradu-tutkielmiin. Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden laitokselta Henrik Kiuru, Hannu Huuskonen ja Jaakko Pohjoismäki lähtevät selvittämään Piikkimonnin lisääntymisbiologia Etelä-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on selvittää Suomessa vieraslajina esiintyvän piikkimonnin lisääntymisbiologia sekä lajin käyttämä ravinto.

Kirjalliseen työhön apurahaa myönnettiin Mari Sahlsténille. Kalojen vuosi- kirjan on tarkoitus saada ihmiset lumoutumaan Itämeren vedenalaisesta luonnosta ja syventää nuorten, lasten perheiden suhdetta Itämereen. Kirja luo taitoja merilajien tarkkailuun.

Tuomo Vainio ja Iiro Kakko lähtevät selvittämään Inari-Sevettijäven alueella loppukesästä tavattavia hyönteisiä. Hanke lisää tietoa alueen hyönteisten esiintymisestä vähemmän tutkittuna ajankohtana.

Timo Leponiemi puolestaan jatkaa Vuokon luonnonsuojelusäätiön apurahojen avulla pitkäkestoista perhos- ja vesiperhosseurantaa uusmaalaisella luonnontilaisella suolla.

 

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö kiittää lämpimästi kaikkia apurahan hakijoita ja toivotamme jokaiselle elämyksellistä luontovuotta 2023.

Menestystä hankkeisiin!

Koko lista jaetuista apurahoista on nähtävissä verkkosivuillamme kohdassa Apurahat – selaa apurahoja.