Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahat 2023

Jaamme vuonna 2023 apurahoja noin 15.-20.000 euroa.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahoja voi hakea 1.2.–31.3.2023. Apurahat jaetaan useiden hankkeiden kesken. Myönnettävät apurahat ovat tyypillisesti tasolla 500–2000 euroa hankkeesta ja suojelullisesta merkittävyydestä riippuen.

Säätiö tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Suomessa. Apurahahankkeen tulee kohdistua mahdollisimman suoraan käytännön luonnonsuojeluun. Suosimme hankkeita, joilla parannetaan uhanalaisten lajien tai elin- ympäristöjen tilannetta tai tuntemusta. Opinnäytetöitä, julkaisuja tai muita tieteellisiä tutkimuksia tuetaan silloin, kun ne liittyvät samalla välittömään suojelutyöhön.

Säätiöllä on erityisalueita, joihin etsimme hyviä apurahaprojekteja. Perusteemanamme ovat kaikenlaiset hankkeet, jotka suojelevat monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja konkreettisella tavalla. Perhoset ja hyönteiset ovat usein kohteenamme, mutta tuemme kaikkien eliöryhmien suojelua. Hakijalla tulee olla hyvä asiantuntemus hankkeen aihealueella. Säätiö edellyttää loppuraporttia tai vastaavaa esitystä toteutetusta hankkeesta.

Vuonna 2023 erityisteemoina ovat viime vuoden tapaan

– hyönteiskadon ja pölyttäjien tutkimus

– suo- ja kosteikkoluonnon seuranta ja suojelu

– paahdeympäristöjen, kuten harjualueiden, radan- ja tienvarsien sekä entisten soranottoalueiden hoito, ennallistaminen ja suojelu

– rantaluonnon tuntemus, hoito ja suojelu

– lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen edistäminen

 

Lisätietoja ja ohjeet apurahojen hakemiseen löytyvät alla olevan linkin takaa

Apurahat

 

Tutustu aiempien vuosien apurahahankkeisiin www.vuokonluonnonsuojelusaatio.fi/projektit