Uhanalaiset palsasuot sulavat hätkähdyttävän nopeasti

Palsasuot ovat Euroopan laajuisessa arvioinnissa kaikkein uhanalaisin suotyyppi. Ilmaston lämpeneminen sulattaa ikiroudan muodostamia palsoja niin nopeasti, että niiden odotetaan häviävän Pohjois-Euroopasta viimeistään sadan vuoden kuluessa.

Teemu Tahvanaisen johtama tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopistosta suuntasi kesällä Käsivarren Lapin maastoihin kartoittamaan palsojen esiintymisessä tapahtuneita muutoksia. Tutkimusryhmän tavoite on selvittää, kuinka nopeasti kasvit valtaavat alaa, miten tunnistettavia syntyneet kasvillisuuskuviot ovat ja mitä merkitystä suon kasvillisuusmuutoksella on koko ekosysteemin kannalta.

Myönsimme tutkimusryhmälle apurahan maastotöihin vaadittuihin helikopterilentoihin. Maastosta kerätyn tiedon avulla tutkijat osaavat jatkossa tulkita aiempaa paremmin ilmakuvista havaittavia muutoksia. Tieto voi auttaa ennustamaan palsojen häviämistä eri alueilla sekä arvioimaan, mitä palsojen tilalle voi olla odotettavissa.

Lue lisää