Maakotkia houkutellaan entisille levinneisyysalueilleen kahden tekopesähankkeen voimin

Maakotkan pesiin ei eteläisessä Suomessa juuri törmää

Vuonna 2018 Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tuki kahta hanketta, joissa kokeneet kotkatuntijat Risto Sulkava ja Jouni Lamminmäki rakensivat useita pesiä levinneisyysalueen eteläreunalle pesimäalueen laajentamiseksi.

Vaarantuneeksi luokitellun maakotkan pesimäalue on kaventunut pohjoisemmaksi sopivien pesäpaikkojen ja saaliseläinten puutteessa. Maakotkia houkutellaan takaisin etelään tekopesiä rakentamalla.

Tekopesää rakentaessa sopivan paikan valinta voi ratkaista sen, tuleeko pesälle käyttöä vai ei. Kotka pesii yleensä vanhan männyn latvaan rakentamassaan risulinnassa, josta suuren linnun pitää päästä heittäytymään lentoon mieluiten useampaan suuntaan. ”Kotkan pitää nähdä pesältä koko maailma, mutta pesä ei saa näkyä oikein minnekään”, Sulkava tiivistää. Paikanvalinnassa ongelmaksi voi muodostua myös ihmistoiminnasta kotkalle aiheutuva häiriö.

Lamminmäen hankkeessa maakotkien suojeluun yhdistyi luontokasvatus: Mukana projektissa oli ala- ja yläkouluikäisiä lintuharrastajan alkuja oppimassa tekopesien rakennusta ja rengastusta.

Lue lisää täältä!