Uhanalaisia asukkaita muutettiin ekosysteemihotelliin Kakslammille

Rautatien varrella esiintyvien uhanalaisten lajien siirtämistä uudelle elinalueelle kokeiltiin 23.11.2019. Hausjärven Ryttylään muutettiin lajeja Hyvinkään ja Riihimäen väliseltä rataosuudelta.

Hyvinkään pohjoispuolella sijaitsevan ”Monnin suoran” ratapenkalta löytyy monia uhanalaisia paahdeympäristön lajeja. Sepelin seassa viihtyvät esimerkiksi erittäin uhanalaiset sauramoviirukoi, kenttäpussikoi ja esikkokasveihin kuuluva ketonukki sekä vaarantuneeksi luokiteltu loistokaapuyökkönen.

Kuva: Aura Tuominen

Alueelle on suunnitteilla ratahanke, jossa esiintymien yli vedettäisiin uudet ratakiskot. Esiintymien suojelemiseksi lajit pyritään Liikenneviraston toimeksiannosta siirtämään rakennustöiden ajaksi uudelle elinalueelle, minkä jälkeen ne voitaisiin palauttaa takaisin uudelle ratapenkalle. Menetelmää kutsutaan ekosysteemihotelliksi.

Lajien siirtämiseksi ekosysteemihotelliin niiden esiintymispaikoilta kaivettiin pintamaata, joka kuljetettiin Ryttylään Vuokon Luonnonsuojelusäätiön perustamalle Kakslammin suojelualueelle. Pintamaan mukana alueelle toivotaan siirtyvän ketonukin siemeniä ja uhanalaisten perhoslajien koteloita. Kakslammille siirrettiin radan varresta myös ketomarunan siemeniä, sillä esimerkiksi loistokaapuyökkönen ja kenttäpussikoi tarvitsevat sitä toukkiensa ravintokasviksi.

Mukana siirtotyössä olivat vanhempi tutkija Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta, biologi Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:stä, KaroVuokon Luonnonsuojelusäätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Nupponen ja uusi tiedottaja Aura Tuominen, Karoliina Saarniaho sekä Daniela Rosqvist WSP Finlandista .

Lajien siirron onnistumista päästään arvioimaan vasta ensi kesänä. Mikäli lajit eivät kotiudu uudelle elinalueelleen, siirtoa yritetään uudestaan esimerkiksi toukkia muuttamalla.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö perusti Kakslammin luonnonsuojelualueen Ryttylässä sijaitsevalle entiselle soranottopaikalle vuonna 2017 paahdeympäristöjen lajien suojelemiseksi. Paahdeympäristöt ovat Suomessa vähentyneet, ja samalla monet niiden omaleimaisista lajeista ovat muuttuneet uhanalaisiksi. Kakslammilta on löydetty muun muassa uhanalaiset maitekiiltokääriäinen ja isotoukohärkä. Myös nyt siirrettyjen lajien toivotaan leviävän vakituisiksi asukkaiksi Ryttylään.