Uhanalaisia neidonkenkiä ja tikankontteja kartoitettiin Torniossa

Alkukesällä 2018 metsätalousinsinööri Janette Backman suuntasi Tornion vaaroille kartoittamaan uhanalaisia neidonkenkiä ja tikankontteja.

Kartoituksia oli valmisteltu selvittämällä neidonkenkien ja tikankonttien mahdollisia kasvupaikkoja karttojen ja ilmakuvien perusteella. Molemmat lajit viihtyvät vanhoissa metsissä rehevässä ja kalkkisessa maaperässä. Ehdot täyttäviä kohteita valikoitui kartoitettavaksi yhteensä kuusitoista.

Neidonkenkä on vaarantuneeksi luokiteltu kämmekkäkasvi. Kuva: Janette Backman

Kartoitukset tuottivat tulosta: Hakkuilta säästyneestä tuoreesta rinnelehdosta löytyi kahden hehtaarin kokoinen neidonkenkäesiintymä. Alueelta löytyi myös silmälläpidettäväksi luokiteltua ahokissankäpälää ja pussikämmekkää sekä rauhoitettua valkolehdokkia. Toiselta kartoitettavalta alueelta löytyi usean aarin kokoinen tikankonttiesiintymä.

Lue lisää täältä