Vuoden 2018 apurahat jaettu – tukea 30 hankkeelle

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön vuoden 2018 apurahat on jaettu. Myönsimme apurahaa yhteensä 30 luontoa suojelevaan hankkeeseen ympäri Suomen.

Vaarantuneen maakotkan hyväksi rakennetaan pesiä kahdessa eri hankkeessa, Kainuussa ja lajin levinneisyysalueen etelärajalla keskisemmässä Suomessa. Hankkeet tukevat maakotkan levittäytymistä ja paluuta vanhoille elinalueille. Lisäksi tämän vuoden apurahoilla kunnostetaan muun muassa perinnemaisemia, joilla elää harvinaisia kasvilajeja ja jotka ovat uhanalaisten hyönteisten tärkeitä elinympäristöjä.

Pääpaino tuetuissa hankkeissa on edelleen uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suojelussa ja kartoittamisessa. Myönnetyillä apurahoilla selvitetään muun muassa hakkuiden ja turpeennoston välittömästi uhkaamien alueiden lajistoja. Useassa hankkeessa kartoitetaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Apurahoja myönnettiin tuttuun tapaan eri puolilla Suomea toteuttaviin hankkeisiin. Tällä kertaa lukumäärällisesti eniten apurahoja myönnettiin Lapin luonnon suojeluun ja tutkimukseen. Suurimmalla yksittäisellä summalla tuemme kaikkein uhanalaisimman suotyypin, palsasoiden tutkimusta Käsivarren Lapissa.

Lisäksi tänäkin vuonna erityisen paljon tukea saavat perhosiin, suoluonnon suojeluun ja nuorten ympäristökasvatukseen liittyvät projektit.

Yhteensä myönsimme apurahoja 21 100 euroa. Katso lista kaikista myönnetyistä apurahoista täältä.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on kymmenen vuoden aikana myöntänyt apurahoja yhteensä noin 266 000 euroa yli kahteensataan luontoa suojelevaan hankkeeseen.