Viiankiaavan vuosi antoi äänen ainutlaatuiselle aapasuolle

Sodankylässä sijaitseva Viiankiaapa on sekä Natura- että soidensuojelualue, mutta sen olemassaoloa uhkaa suunnitelma Sakatiin monimetallikaivoksesta.

Viiankiaapa on lajistoltaan ainutlaatuisen rikas aapasuo. Suolta on havaittu muun muassa yli 90 lintulajia, joista 21 on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä.

Viiankiaapa-liike puolustaa ainutlaatuisen aapasuon suojelua. Tuimme liikkeen järjestämää Viiankiaavan vuosi 2017 -tapahtumasarjaa, joka nosti monipuolisesti esiin alueen luonto-, kulttuuri- ja virkistysarvoja.

Katso tästä, mitä aavalla vuoden mittaan tapahtui.