Vuoden 2019 apurahat jaettu – tukea 25 hankkeelle

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakoi 20 650 euroa 25 hankkeelle ympäri Suomen.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakoi 20 650 euroa 25 hankkeelle ympäri Suomen. Tuimme säätiön tarkoitukseen parhaiten sopivia, suomalaisen luonnon monimuotoisuutta konkreettisesti suojelevia hankkeita.

Jo vuoden 2008 luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa perinnebiotoopit olivat Suomen uhanalaisimpia elinympäristöjä, ja vuoden 2018 arvioinnin mukaan niiden tila on entisestään heikentynyt. Perinnebiotoopit ovat tärkeitä etenkin pölyttäjähyönteisten monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Tuimmekin tänä vuonna useita hankkeita, joissa kunnostetaan ja hoidetaan perinneniittyjä ja suojellaan niiden monipuolista lajistoa.

Monet tukemistamme hankkeista keskittyvät uhanalaisten perhosten kartoittamiseen ja suojeluun. Apurahaa sai esimerkiksi kaksi uhanalaisiin suoperhosiin liittyvää hanketta. Perhosia kartoitetaan tuellamme myös Ruissalossa ja Sipoonkorven kansallispuistossa.

Pitkäaikaisaineistot ovat tutkimuksen kannalta aarreaittoja, mutta niiden rahoituksen jatkuvuuden turvaaminen on monesti vaikeaa. Haluamme osaltamme edesauttaa pitkäaikaisaineistojen keruuta ja niiden hyödyntämistä luonnonsuojelussa. Apurahaa sai hömötiaisen uhanalaistumisen syiden tarkempaan selvittämiseen tähtäävä pitkäaikaistutkimus. Tuimme myös Ahvenanmaalla jo vuodesta 1993 lähtien käynnissä ollutta täpläverkkoperhosseurantaa, josta saatua aineistoa hyödynnetään esimerkiksi metapopulaatioteorioiden mallintamisessa.

Luonnonsuojelun jatkuvuutta edistävät erityisesti uudet ja innokkaat luontoharrastajat. Tuimme monipuolisesti nuorten ja lasten luontokasvatusta ja -harrastusta, esimerkiksi erilaisten luontokerhojen ja opettajien koulutustapahtuman keinoin.

Koko lista jaetuista apurahoista on nähtävissä verkkosivuillamme.

Menestystä hankkeisiin!