Vuokon Luonnonsuojelusäätiö 2021

Uusia tuulia toimintaan

Vuosi on ollut ihmisille erikoinen ja haastava. Yksi asia on kuitenkin pysynyt ennallaan: luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tarve. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakoi apurahoja  vuonna 2020 lähes 30 eri hankkeeseen ja projektiin, joiden avulla on ennallistettu, tutkittu ja suojeltu Suomen luonnon monimuotoisuutta. Jokainen hanke on ollut tärkeä. Hankkeisiin ja niiden raportteihin pääsee tutustumaan sivuillamme vuokonluonnonsuojelusaatio.fi/apuraha. Kannustamme Teitä hakemaan vuonna 2021 apurahoja uusiin ja innostaviin projekteihin.

Vesa Lepistö jää ansaituille vapaapäiville säätiön asiamiehen tehtävistä

Vuonna 2021 tammikuussa Vuokon Luonnonsuojelusäätiön asiamiehen tehtävät siirtyvät Laura Parkolle. Hän jatkaa myös säätiön tiedottajana. Kiitämme lämpimästi Vesa Lepistöä, joka on toiminut ansiokkaasti asiamiehenä säätiön perustamisesta alkaen.

Kevätmessujen olleella asiamies Vesa Lepistö ja Johanna Kare-Haavisto

Vesa Lepistö pyydettiin säätiön asiamieheksi pian sen perustamisen jälkeen. Hänellä oli taustallaan jo pitkä järjestötyön kokemus ja lähes 30-vuotinen työura aikuiskoulutusyhtiö Rastorilla, jossa vastuuna oli johtamiskoulutus.

Luonto on Vesalle ollut tärkeä jo nuoresta pojasta asti. Alle kymmenenvuotiaana hän innostui perhosharrastuksesta. Hän on toiminut Suomen Perhostutkijoiden Seuran edustajana Perhostensuojelun neuvottelukunnassa 1999-2004, SPS:n keräilyeettisen toimikunnan puheenjohtajana vuodesta 1996 ja on Suomen Sipoon Perhostutkijat ry:n perustaja ja puheenjohtaja vuodesta 1999 alkaen.

Vesa on tehnyt Vuokon Luonnonsuojelusäätiössä arvokasta työtä. Hänen ammattitaitoonsa ja neuvoihinsa on käännytty monessa tilanteessa. Nyt suurten kiitosten kera toivotamme Vesalle antoisia vapaapäiviä ja hienoja luontokokemuksia.

 

Uutena asiamiehenä aloittaa 1.1.2021 Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tiedottajana toiminut Laura Parkko. Hän on toiminut jo usean vuoden ajan Kymenlaakson Luonnonsuojelupiirin, sekä Pohjois-Kymen Luonto ry:n hallituksessa. Laura retkeilee ja liikkuu luonnossa aktiivisesti. Hän on petolinturengastaja ja aktiivinen luontokuvaaja. Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tehtävien lisäksi Laura työskentelee Valkealan Sanomien päätoimittajana.

Apurahat tulevat haettaviksi 1.2.-31.3.2021.

Säätiö jakaa vuonna 2021 apurahoja noin 20-25.000 euroa. Tähän sisältyy 1000 euron erityisosuus sudenkorentojen suojeluun ja tutkimukseen. Apurahat jaetaan useiden hakijoiden kesken. Yksittäiset myönnettävät apurahat ovat tyypillisesti tasolla 500–1500 euroa hankkeen suojelullisesta merkittävyydestä riippuen.

Säätiö tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Suomessa. Apurahahankkeen tulee kohdistua suoraan käytännön luonnonsuojeluun, eliölajeihin tai elinympäristöihin. Suosimme hankkeita, joilla parannetaan uhanalaisten lajien tai elinympäristöjen tilannetta tai tuntemusta. Perhosiin liittyvät hankkeet ovat säätiön tuen erityiskohde. Opinnäytetöitä, julkaisuja tai muita tieteellisiä tutkimuksia tuetaan vain silloin kun ne liittyvät samalla välittömään suojelutyöhön.

Vuonna 2021 toivotaan apurahaprojekteiksi erityisesti hakemuksia, jotka edistävät rantaluonnon tuntemusta, hoitoa ja suojelua. Lisäksi hakemuksia toivotaan hyönteiskadon ja pölyttäjien tutkimukseen sekä seurantaan. Säätiön vakioteemoina hakemuksissa ovat suo- ja kosteikkoluonnon, sekä paahdeympäristöjen hoito, ennallistaminen, ja niiden eliölajiston selvittäminen. Myös lasten ja nuorten luontoharrastuksen tukeminen on toivottu teema hakemuksiin.

Kiitämme Teitä kaikkia työstänne luonnon monipuolisuuden säilyttämiseksi ja toivotamme kaikille hyvää uutta vuotta 2021.