Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakoi apurahaa 24 hankkeelle

Apurahoja jaettiin eri puolelle Suomea 21600 euroa

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö myöntää apurahaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä tukeviin hankkeisiin. Säätiön hallitus on jakanut tämän vuotiset apurahat. Kaikkiaan avustuksia myönnettiin 24 projektille yhteensä 21600 euroa.

Monipuolisia hakemuksia

Honkajoen yhteiskoululla ja lukiolla aloitetaan keväällä 2021 piha-alueiden niittyjen ja ketojen perustaminen. Seuraavina syksyinä ja keväinä perustetaan uusia alueita kylvämällä siemeniä ja istuttamalla taimia.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö näki tämän hankkeen erittäin myönteisenä. Siinä tuetaan sekä luonnon monimuotoisuutta, että osallistutaan lasten ympäristökasvatukseen. Hanke sai apurahaa 2000 euroa.

Myös erittäin uhanalaisen törmäpääskyn pesäpaikkojen ennallistaminen Juuassa ja Nurmeksessa sai säätiöltä 2000 euron apurahan. Hankkeessa palautetaan pesimiskuntoon vähintään 10 ennen käytössä ollutta pesäseinämää. Uusia pesäpaikkoja lajilla on alueella hyvin niukasti.

Kuudelle hyönteiskatoon liittyvälle hankkeelle apurahaa

Mehiläinen. Kuva: Pekka Raukko

Pölyttäjähyönteisen tarpeellisuus on kaikille selvää. Säätiö jakoi apurahaa hankkeisiin, joilla pyritään tutkimaan hyönteiskatoa sekä ennallistamaan ja turvaamaan hyönteisten elinympäristöjä. Apurahojen avulla muun muassa hoidetaan niittyjä ja ketoja, selvitetään tekopökkelöiden vaikutusta pölyttäjäyhteisön monimuotoisuuteen ja järjestetään lapsille ja nuorille ötökkäpajoja.

Erilaiset ympäristöt

Säätiön yhtenä teemana on ollut paahdeympäristöjen, kuten harjualueiden, radan- ja tienvarsien sekä niittyjen ja ketojen ennallistaminen ja suojelu.  Tähän liittyviä apurahoja myönnettiin kolmelle hankkeelle.

Vuonna 2021 uutena aiheena ovat hankkeet, jotka edistävät rantaluonnon tuntemusta, hoitoa ja suojelua. Myönnettyjen apurahojen avulla selvitetään virtavesiympäristöjen mäntylahopuun sienilajistoa Järvi-Suomessa, hävitetään kurtturuusua ranta-alueilta ja inventoidaan rannoilla kasvavan kynäjalavan esiintymiä.

Luonto tutuksi lapsille

Koemme lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen erittäin tärkeäksi. Tänä vuonna apurahoja myönnettiin kolmelle luontotuntemusta lisäävälle hankkeelle Esimerkiksi Soihtupuun ekologisessa työpajassa edistetään myönteisen luontosuhteen kehittymistä lapsilähtöisesti. Luonnon moninaisuutta käsitellään projektissa elämyksellisesti ja monipuolisesti siten, että lapsi itse toimii tekijänä ja kokijana.

Linnut

Tämä vuonna apurahoja jaettiin peräti kahdeksalle lintuihin liittyvälle hankkeelle. Jo yllä mainitun törmäpääskyjen pesähankkeen lisäksi projekteissa tutkitaan mustapyrstökuirikantaa, vaikutetaan Lapin kahlaajien pesimärauhaan, tutkitaan peltosirkun pesimähabitaatteja, selvitetään keräkurmitsan lisääntymisekologiaa sekä kehitetään varpuslintujen sisämaan seurantapyyntiä.

Koko lista jaetuista apurahoista on nähtävissä verkkosivuillamme kohdassa Apurahat – selaa apurahoja.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö kiittää lämpimästi kaikkia apurahan hakijoita ja toivotamme jokaiselle elämyksellistä luontovuotta 2021.

Menestystä hankkeisiin!