Vuokon Luonnonsuojelusäätiö jakoi vuoden 2020 apurahat 25 eri hankkeelle

Apurahoja jaettiin eri puolelle Suomea yhteensä 17900 euroa

Vuoden 2020 erityisteemana apurahojen haussa oli ajankohtainen asia: mahdollinen hyönteiskato, joka koskettaa myös Suomea. Toivoimme erityisesti hakemuksia liittyen hyönteiskatoon ja siihen liittyviin selvitys- ja kartoitushankkeisiin.

Etsimme myös hankkeita, jotka kartoittavat teiden, radanvarsien, entisten soranottoalueiden tai vastaavien lämpimien paahdealueiden eliölajistoa, liittyvät suoluonnon ja kosteikkojen suojeluun, tai tukevat lasten ja nuorten luontoharrastuksia.

Saimmekin runsaasti hakemuksia erittäin mielenkiintoisiin ja tärkeisiin projekteihin. Näistä valikoitui tarkan pohdinnan tuloksena 25 hanketta eri puolelta Suomea. Apurahoja myönnettiin yhteensä 17900 euroa.

Pölyttäjähyönteisten hätähuutoon etsitään ratkaisuja

Maapallomme kasvit, eläimet ja myös ihmiset ovat riippuvaisia pölyttäjähyönteisistä. Jopa 75% viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä. Tärkeimpiä pölyttäjiä ovat mehiläiset ja kimalaiset, mutta myös perhoset, kukkakärpäset ja jotkut kovakuoriaiset pölyttävät. Syynä hyönteisten häviämiseen on niiden elinympäristöjen katoaminen, ihmisten käyttämät hyönteismyrkyt, huolestuttavasti leviävät vieraslajit ja kaikkeen elämään vaikuttava ilmastonmuutos.

Apurahojen avulla tullaan tekemään kimalaisselvityksiä, perhosselvityksiä ja erilaisia hyönteiskartoituksia. Suuri osa apurahoja saaneista hankkeista liittyy erilaisten elinympäristöjen hoitoon ja kartoitukseen.

Perinnebiotoopit ovat tärkeitä etenkin pölyttäjähyönteisten monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Tukea myönnettiin hankkeille, joissa kunnostetaan ja hoidetaan niittyjä, ketoja sekä metsälaitumia ja suojellaan niiden monipuolista lajistoa. Taisteluun vieraslajeja vastaan vastattiin myöntämällä apurahaa hankkeelle, jossa pyritään poistamaan kurtturuusu Hangon merenranta-alueilta.

Lapsista ja nuorista tulevaisuuden luonnonsuojelijoita

Lapsena luotu arvostus luontoon kantaa pitkälle. Varmasti jokainen lapsi ja nuori nauttii uidessaan Suomen kirkkaissa vesissä, ihastellen pihan perhosia ja ihmetellen niityn ötököitä. Retki lähimetsään on helppo tehdä koko perheen voimin. Luontoelämyksiä voi kokea jo kotipihassa kuunnellen keväistä lintukonserttia ja seuraten muurahaisten aherrusta. Saimme hienoja hakemuksia erilaisiin lasten ja nuorten luontoharrastusta edistäviin hankkeisiin. Tulevaisuuden ympäristönsuojelijat ovat tulossa!

7-vuotias Lenni pääsi tutustumaan tuulihaukkarengastukseen. Kuva: Laura Parkko

Suojellaan siivekkäitä

Myös Suomen linnuston ja lepakoiden tulevaisuudesta kannetaan huolta. Apurahoja myönnettiin erilaisten siivekkäiden hyönteisten lisäksi myös lintu- ja lepakkotutkimuksiin. Niiden avulla ryhdytään selvittämään uhanalaisen peltosirkun pesimäkantoja, pyritään edesauttamaan selkälokin säilymistä ja edistämään lepakoiden talvehtimista Suomessa.

Koko lista jaetuista apurahoista on nähtävissä verkkosivuillamme kohdassa Apurahat – selaa apurahoja.

Toivomme menestystä hankkeisiin!