Hukkuuko maa, katoaako maisema?

Janette Backmanin valokuvanäyttely ”Hukkuva maa, katoava maisema” tiedekeskus ja museo Arktikumissa Rovaniemellä 17.1.-26.4.2020.

Janette Backman on rovaniemeläinen taidemaalari, valokuvaaja, kuvittaja ja satukirjailija (s.1985). Hän tutustui kesällä 2019 voimalaitoshankkeen uhkaamaan jokiosuuteen, aina Sierilästä Vanttauskoskelle asti ja alue teki häneen suuren vaikutuksen. Jokivarren asukkaiden sekä mökkiläisten tarinat ja huoli voimalaitoksen rakentamisesta koskettivat häntä syvästi.

Perhokalastajien suosima Tikkasenkari. Kuva: Janette Backman

”Jokialueella, joka nyt uhkaa jäädä Sierilän voimalaitoksen mukanaan tuoman patoaltaan alle, jää paljon uhanalaisia luontotyyppejä, kuten tulvametsiköitä, tulvaniittyjä ja hietikoita sekä perinnebiotooppeja erilaisine niittytyyppeineen.”

Lue lisää