Vuokon luonnonsuojelusäätiön vuoden 2024 apurahat jaettu

Apurahojen avulla toteutetaan monipuolisia hankkeita ympäri Suomen.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö myöntää apurahaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä tukeviin hankkeisiin. Säätiön hallitus on jakanut tämän vuotiset apurahat. Kaikkiaan avustuksia myönnettiin 23 projektille yhteensä 16 750 euroa. Hakemuksia saatiin ennätysmäärä, 93 kappaletta.

 

Turvetuotantoon kaavoitettuja alueita kartoitetaan

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö myönsi Luontokollektiivi ry:lle 2000 euron apuraha Pohjois-Karjalan turvevaraussoiden kartoitukseen. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa aktiivihiililaitoksen raaka-aineeksi kaavoitettujen turvevarausalueiden luontoarvoja turvetuotantoon varatuilla soilla.

Turvetuotantoon kaavoitetuilta alueilta kartoitetaan muun muassa luontotyyppejä, jäkälä-, sammal-, kääväkäs-, lintu- ja hyönteis- ja putkilokasvilajeista erityisesti rauhoitetut, lupakäsittelyssä tärkeät kämmekkälajit sekä viitasammakoita.

 

Lapset ja nuoret lähelle luontoa

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö avustaa lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen edistämistä.

Ahma Hokkaselle myönnettiin 1250 euroa apurahaa nuorille suunnatun infosarjakuvateoksen ja näyttelykokonaisuuden toteuttamiseen Laajasalon luonnosta.

–Sarjakuva on tehokas keino välittää informaatiota. Hanke lisää saavutettavalla tavalla helsinkiläisten tietoisuutta elinympäristönsä lajeista ja kannustaa kansalaisia luonnonsuojelutoimintaan, Hokkanen kertoo.

Apurahaa myönnettiin useiden luontoleirien järjestämiseen. Pohjois-Suomen Luontoliitto toteuttaa kaksi kahden yön kesäleiriä leirikeskus Koppanassa Oulunsalossa. Lastenleirille otetaan 7–12-vuotiaita ja nuortenleirille 13–17-vuotiaita osallistujia. Järjestäjien tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille luonnon ja sen monimuotoisuuden tärkeyttä käytännön tekemisen, pelien ja leikkien kautta. Positiiviset luontokokemukset tukevat kasvua ympäristötietoisiksi aikuisiksi.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry järjestää lasten ja nuorten luontoleirejä Lahdessa ja Janakkalassa. Vimpelin ja Lappajärven 4H-yhdistysten järjestämillä leireillä lapsia opetetaan arvostamaan pölyttäjiä ja edistämään hyönteisten elämää omassa ympäristössään.

 

Elinympäristöjä ja perhosia

Eva Lumio lähtee kartoittamaan Vähä Ruokjärven ympäristön lähteitä sekä kalliosinisiipiä tavoitteenaan turvata niiden elinympäristöt. Itä-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys haluaa turvata äärimmäisen harvinaisen pikkusinisiiven elinalueita ja niiden ravintokasveja kunnostustöiden avulla. Tampereen Vasemmistonuoret ry pyrkii saamaan Iidesjärven suojeluun. Tarkoituksena on samalla lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta lähiympäristönsä eliöiden ja kasvillisuuksien suojelemisesta.

 

Tietoa ja taidetta

Tuula Lehtoselle myönnettiin apurahaa kirjan toteuttamiseen. Taaperon sienikirja innostaa pikkulapsia tutustumaan sieniimme, metsiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Kuvitettu sienikirja toimii myös oppaana vanhemmille, joille suomalaiset sienet eivät ole tuttuja.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tukee Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämää Luontoelokuvafestivaalia, joka järjestetään alkukesästä 2024 Forssassa. Festivaalilla esitetään Markku Lehmuskallion ja Risto Jarvan vanhoja luontodokumentteja kauniissa historiallisessa elokuvateatterimiljöössä.

 

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö kiittää lämpimästi kaikkia apurahan hakijoita ja toivotamme jokaiselle elämyksellistä luontovuotta 2024.

Menestystä hankkeisiin!

Koko lista jaetuista apurahoista on nähtävissä verkkosivuillamme kohdassa Apurahat – selaa apurahoja.