Rompaksen inventointileiri

Säätiömme tuki Olli Mannisen ja Urpo Taskisen vetämää Rompaksen inventointileiriä Ylitorniolla

Säätiömme tuki 700 eurolla Olli Mannisen ja Urpo Taskisen vetämää Rompaksen inventointileiriä Ylitorniolla vuonna 2015. Kaivosyhtiö Mawson Resources tutkii kultakaivoksen perustamista Rompakseen alueelle, jossa on myös Natura-alue. Kemi-Tornion käräjäoikeus tuomitsi yhtiön vuonna 2015 luonnonsuojelurikoksesta, joka koski suojelualueella tehtyjä tutkimuskaivauksia, joiden seurauksena Metsähallituksen mukaan muun muuassa vaateliaita ja suojeltuja kämmeköitä, neidonkenkiä, hävitettiin.

Neidonkenkä (Calypso bulbosa) on Suomessa harvinainen ja rauhoitettu laji.

Niinkuin kaivoshankkeilla yleensä, Rompaksella on niin kannatusta kuin vastustusta. Ympäristönsuojelijoiden piirissä on luonnonarvojen ja Natura-alueen lisäksi huolta herättänyt kultamalmissa oleva suuri uraanipitoisuus, joka voi muodostaa ympäristöongelman. Inventointileirin tarkoituksena oli kartoittaa alueen luontoarvoja. Säätiömme asetti apurahan ehdoksi sen, että kerätyt tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmään, jotta ne ovat viranomaisten käytettävissä. Toivomme, että faktojen keräämisestä on apua tämän kiistanalaisen hankkeen jatkovaiheissa.

Kaivosyhtiö Mawson Resources tutkii kultakaivoksen perustamista Rompakseen alueelle