Luontokoulupajoja lapsille Kakslammilla

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tarkoituksena on jatkaa ympäristökasvatusta Ryttylässä myös ensi vuonna.

Toukokuussa Kakslammin luonnonsuojelualueella oli vilkasta. Johanna Sahilan vetämät luontokoulupajat toivat Hausjärven Ryttylän koulun lapsia paikalle tutustumaan luontoon ja sen ihmeisiin.

Opettajilla oli mahdollisuus valita omalle luokalleen useiden vaihtoehtojen joukosta kaksi erilaista teemapäivää. Luontokoulupajoissa pohdittiin kevään merkkejä, tutkittiin hyönteisiä ja niiden elämää, sekä opiskeltiin kasveja.

Luontoon tutustuttiin leikkien, tutkien ja ympäristöä havainnoiden. Oppiminen sujui mukavasti myös taiteen ja satujen kautta. Itse osallistumalla ja tekemällä lapset saivat omakohtaista kokemusta ja ymmärrystä luonnon ihmeistä. Oppilaat pääsivät myös rakentamaan hyönteishotelleja.

Luontokoulupajassa rakennettiin hyönteisille koteja. Kuva: Laura Parkko

Luontopajojen tavoitteena oli tarjota oppilaille kokemuksia ympäröivästä luonnosta sitä itse havainnoiden. Omien kokemustensa kautta he oppivat tunnistamaan erilaisia lintuja, kasveja ja hyönteisiä.

Johanna Sahila toimii luokanopettajana Tervakoskella, mutta Vuokon Luonnonsuojelusäätiö onnistui lainaamaan tämän kokeneen ympäristökasvattajan Kakslammille huhti-toukokuuksi.

Ryttylän koulun oppilaat miettivät eri kasvillisuuskerroksien kasveja. Kuva: Laura Parkko

– Koskaan ei tiedä, mitä luontokoulupajassa tapahtuu. Yhtenä päivänä pääsimme ihastelemaan taivaalla kaartelevaa kurkea ja tunnin lopussa näimme lepakon saalistamassa ympärillämme. Kerran pääsimme näkemään, kuinka isotoukohärkä söi edessämme puolikkaan apilanlehden, Johanna kertoo.

Oppilaat tutustuivat Kakslammin erilaisiin elinympäristöihin ja pohtivat yhdessä Johannan kanssa millaista niissä on elää, sekä minkälaisia vaatimuksia eliöillä on ympäristönsä suhteen. Lapset oppivat ymmärtämään monimuotoisen luonnon merkitystä, ja sitä kuinka jokainen elinympäristö on ainutlaatuinen.

Ryttylän koulun rehtori oli tyytyväinen järjestettyyn ympäristökasvatukseen ja piti sitä erittäin mukavana ja hyödyllisenä vaihteluna kevään ohjelmassa.