Kääväkäskartoitus Keurusseudulla

Yhtiöiden ja julkisyhteisöjen maille kohdennetuissa inventoinneissa löytyi yksi erittäin...

Rompaksen inventointileiri

Säätiömme tuki Olli Mannisen ja Urpo Taskisen vetämää Rompaksen...

Kansallispuisto Porkkalaan

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö antoi Suomen luonnonsuojeluliitolle (SLL) apurahan Porkkalan kansallispuiston...

Uhanalaisten metsälajien esittelysivut (SYKE)

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö myönsi Suomen ympäristökeskukselle apurahaa nettisivuilla olevien uhanalaisten...

Tutkimus norkomuurahaisen esiintymisestä

Väitöskirjassaan ”Muurahaisten pesävieraat: norkomuurahaisen esiintyminen” Härkönen selvittää yhden maamme...

Hyviä ja huonoja uutisia lämpeneviltä Enontekiön suurtuntureilta

Kesällä 2012 selvitettiin uhanalaisten kasvien esiintymistä Termisvaaralla (Dierpmesvárri), yhdellä...

Jättipalsamin hävitystä Lopen nuorisoleirillä

Lopen luonnonystävät ry järjesti 20.7.-2.8.2014 Nuorisovaihto Allianssin kanssa kansainvälisen...

Ilmastonmuutoksen vaikutusta Ahvenanmaan perhosiin tutkitaan

Uusimman uhanalaisuusarvioinnin (Punainen kirja, 2010) mukaan Ahvenanmaa on perhoslajistoltaan...

Tekopesiä maakotkalle

Birdlife Suomi rakensi Kuhmoon viisi tekopesää maakotkille